Merinoparken

LAB Entreprenør, er innstilt av Bonava for bygging av 178 leiligheter med tilhørende parkeringsanlegg og et mindre næringslokale i Merinoparken i Breiviken nord for Bergen sentrum.

Deler av tidligere industribygg på tomten er vernet og skal bevares, mens andre deler skal rives og nybygg vil tilpasses eksisterende bygningsmasse. Totalt areal er 23.690 m2 og BRA-S er 12.905 m2.

Prosjektet består av eksisterende bygg og nybygg på til sammen 8 etasjer hvor de nederste etasjene inneholder parkeringsarealer, tekniske rom og næringslokaler. Leilighetene har størrelser på 35 – 164 m2 med gode utomhusarealer og store takterrasser.

Området er et tidligere industriområde hvor det nå pågår stor boligbygging og ligger ved Norges Handelshøyskole.

Kontrakten vil være en totalentreprise og har en verdi på MNOK 381 ekskl. mva.

–  Vi ser frem til å samarbeide med Bonava om dette spennende prosjektet og skal gjøre vårt ytterste for at prosjektet blir vellykket for alle involverte, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

Rivningsarbeider skal starte i april 2022. Bygging starter i 4. kvartal 2022 med planlagt ferdigstillelse av prosjektet i 2. halvår 2024. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.

Merinoparken

Byggherre: Bonava

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum:  381 millioner

Størrelse:  23.690 m2

Planlagt byggetid: 2022–2024