Fundamentering AS

Fundamentering AS (FAS) er i dag en av de ledende fundamenteringsselskapene i Norge i med en årlig omsetning på ca 320 millioner kroner.

Om selskapet

Selskapet utfører peling, spunting, boring og forankring over hele landet for oppdragsgivere i både byggebransjen og annleggsbransjen.

FAS sine grønne maskiner er å se over hele landet, hovedsaklig langs kysten og i de store byene. FAS tar på seg det meste av arbeider innen «spunt og pel». Alle prosjektene ledes fra hovedkontoret i Trondheim.

FAS sine oppdragsgivere er byggherrer og entreprenører. Selskapet har ekspertise innen utførelse av blant annet spunt med borede forankringer, stålkjernepeler og andre fjellforankringer, samt ramming av grove stålrørspeler til fjell eller løsmasse.

FAS bidrar gjerne med sin kompetanse i tidlig fase for å finne de beste løsningene for prosjekter og kunder.

Samarbeid innad i LAB-konsernet

I utgangspunktet skal FAS på selvstendig grunnlag gi priser til alle typer oppdragsgivere i markedet. Unntaket fra denne hovedregelen er de ganger LAB Entreprenør og FAS allerede i anbudsfasen inngår et felles eksklusivt samarbeid om prosjekter.

Gå til fas.no

fas