Frekhaug Torg

Bygger kombinert bolig- og næringsbygg utenfor Bergen

LAB Entreprenør AS, har inngått avtale med Frekhaug Torg AS om bygging av et kombinert bolig- og næringsbygg i Alver kommune. Kontrakten har en verdi på ca. MNOK 103 ekskl. mva.

Prosjektet omfatter rivning/rehabilitering av eksisterende næringsbygg og oppføring av et nytt bygg på ca. 5 100 m2 fordelt på fire etasjer.

Bygget, som er plassert i sentrum av Frekhaug, vil få næringsarealer i de to nederste etasjene og 22 boliger for utleie i de to øverste. Det vektlegges bruk av miljøeffektive løsninger og gode kvaliteter på både materialer og tekniske anlegg.

Prosjektet er utviklet i godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør, og byggearbeidene starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i juli 2024.

– Vi setter stor pris på den tilliten Frekhaug Torg AS har vist oss i prosessen med utvikling av prosjektet. LAB har høye ambisjoner for prosjektet, og vi ser frem til oppdraget med ombygging/rehabilitering og tilbygg i samspill med byggherre, sier Gard Kvalheim, adm.dir. i LAB Entreprenør AS.

Frekhaug Torg

Byggherre: Frekhaug Torg AS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 103 millioner

Størrelse: Ca. 5.100 m2

Planlagt byggetid: Mars 2023–Juli 2024

Les mer

Fylkeshuset i Leikanger

Innstilt til ny kontrakt med Vestland fylkeskommune

LAB Entreprenør, er av Vestland fylkeskommune innstilt som totalentreprenør for ombygging og rehabilitering av Fylkeshuset i Leikanger.

Prosjektet omfatter ombygging og rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg på ca. 5 000 m2.

Arbeidet omfatter utvendig rehabilitering av tak og fasader, samt innvendig ombygging og rehabilitering til et nytt kontorkonsept.

I tillegg til bygningsmessig oppgradering blir det også omfattende teknisk oppgradering. Det er opsjon for å etablere et vannbårent oppvarmingssystem med sjøvannsledning, varmepumpeanlegg og et solcelleanlegg i prosjektet.

Arbeidet starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i september 2024. Avtalen er en totalentreprise med en entrepriseverdi på om lag 108 MNOK ekskl. mva.

– Vi setter stor pris på å bli innstilt til å bygge nok et fylkeshus for Vestland fylkeskommune. LAB har høye ambisjoner for prosjektet, og denne type oppdrag med ombygging og rehabilitering, samt gjenbruk er et viktig satsningsområde for selskapet. Vi gleder oss til å starte arbeidene, sier Gard Kvalheim, adm.dir. i LAB Entreprenør.

Fylkeshuset Leikanger

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 108 millioner

Størrelse: Ca. 5.000 m2

Planlagt byggetid: 2023–2024

Les mer

NGIR

Utvidelse av administrasjonsbygg

LAB Entreprenør er innstilt til utvidelse av det eksisterende administrasjonsbygget til NGIR, arbeider starter omgående.

NGIR er et renovasjonsselskap eid av kommunene Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund

NGIR Administrasjonsbygg

Byggherre: NGIR- Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjons-selskap IKS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 28 millioner

Størrelse: Ca. 1.200 m2

Planlagt byggetid: Mars 2023 – Desember 2023

Les mer

LAB rehabiliterer næringsbygg i Bergen

LAB Entreprenør, har inngått avtale med Baneveien 16 om rehabilitering av Baneveien 16 i Bergen

Baneveien 16 er et selskap eid 50/50 av EGD Property AS og LAB Eiendom. Bygget ligger i Bergen sentrum med Sparebanken Vest og Bergen Kommunes nye scenekunsthus som naboer, og med nærhet til Dokken og Nøstet. Eiendommen skal totalrehabiliteres til et næringsbygg med en inntrukket boligetasje øverst. Største leietaker vil være advokatkontoret Wikborg Rein. Det planlegges restaurantdrift i første og andre etasje.

Avtalen inkluderer ny fasade utenpå den eksisterende for å sikre bygget et så lavt energibruk som mulig. Bygget skal BREEAM sertifiseres «Very Good».

– LAB Eiendom og EGD Property har i samarbeid med LAB Entreprenør utviklet et miljømessig godt prosjekt som vil bidra positivt til byen og som vil bli et flott og attraktivt bygg for leietakere.

Baneveien 16

Byggherre: EGD Property AS og LAB Eiendom

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 190 millioner

Størrelse: Ca. 6.000 m2

Planlagt byggetid: 2022–2024

Les mer

LAB skal rehabilitere 500 hybler

LAB Entreprenør har inngått en intensjonsavtale med samspill sammen med Studentsamskipnaden på Vestlandet for ombygging og rehabilitering av rundt 500 hybler på Hatleberg studentby i Sandviken.

Prosjektet består av eksisterende bygningsmasse med totalt 4 forskjellige blokker med opprinnelig byggeår fra 1960 til 1980 tallet. Alle byggene skal bygges om og rehabiliteres for å tilfredsstille dagens krav til funksjonalitet, energikrav og krav til et komfortabelt inneklima.

Området ligger på et høydedrag og ligger like ved Norges Handelshøyskole.

  • Bevaring og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse blir mer viktig fremover for å nå fremtidens klimamål, og føyer seg godt inn i vår strategi for å nå disse målene. Vi ser frem til å samarbeide med Studentsamskipnaden om dette spennende prosjektet og skal gjøre vårt ytterste for at prosjektet blir vellykket for alle involverte, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

 

Det skal foregå en utvikling i samspill frem mot en endelig totalentreprise mot slutten av 2022 og planlagt fremdrift for prosjektet er byggestart i 2023 og ferdigstillelse i 2026.

Hatleberg Studentby

Byggherre: Studentsamskipnaden på Vestlandet

Entrepriseform: Intensjonsavtale / Totalentreprise

Planlagt byggetid: 2023–2026

Les mer

Innstilt for bygging av omsorgsboliger i Vik

LAB Entreprenør AS, er innstilt som hovedentreprenør for ombygging og rehabilitering av Vik Helse og Omsorgssenter av Vik Kommune.

Arbeidene omfatter bygningsmessige fag og skal gjennomføres som hovedentreprise. Helsetunet er lokalisert i Vikøyri i Vik Kommune, ca. 2,5 timers kjøretur fra Bergen.

Prosjektet omfatter flere ulike bygg som til sammen utgjør et samlet helse- og omsorgssenter i Vik. Planlagt oppstart er mars 2022 og ferdigstillelse mai 2026.

Byggefasen vil bestå av tre ulike byggetrinn, der ulike bygg i anlegget blir bygd/ombygd/rehabilitert i hvert trinn. Brutto samlet gulvareal på de ulike byggene som skal bygges, ombygges og rehabiliteres i prosjektet er på ca. 8 500 m2.

 

  • Dette er et viktig og spennende oppdrag for oss, og vi er svært fornøyde med at Vik kommune har valgt LAB Entreprenør til dette prosjektet, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

 

Endelig kontrakt vil bli inngått etter utløpet av 14 dagers karensperiode. Kontrakten vil ha en verdi på MNOK 181 ekskl. mva.

Omsorgsboliger i VIK

Byggherre: Vik Kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum:  181 millioner

Størrelse: Ca. 8.500 m2

Planlagt byggetid: 2022–2026

Les mer

Merinoparken

LAB Entreprenør, er innstilt av Bonava for bygging av 178 leiligheter med tilhørende parkeringsanlegg og et mindre næringslokale i Merinoparken i Breiviken nord for Bergen sentrum.

Deler av tidligere industribygg på tomten er vernet og skal bevares, mens andre deler skal rives og nybygg vil tilpasses eksisterende bygningsmasse. Totalt areal er 23.690 m2 og BRA-S er 12.905 m2.

Prosjektet består av eksisterende bygg og nybygg på til sammen 8 etasjer hvor de nederste etasjene inneholder parkeringsarealer, tekniske rom og næringslokaler. Leilighetene har størrelser på 35 – 164 m2 med gode utomhusarealer og store takterrasser.

Området er et tidligere industriområde hvor det nå pågår stor boligbygging og ligger ved Norges Handelshøyskole.

Kontrakten vil være en totalentreprise og har en verdi på MNOK 381 ekskl. mva.

–  Vi ser frem til å samarbeide med Bonava om dette spennende prosjektet og skal gjøre vårt ytterste for at prosjektet blir vellykket for alle involverte, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

Rivningsarbeider skal starte i april 2022. Bygging starter i 4. kvartal 2022 med planlagt ferdigstillelse av prosjektet i 2. halvår 2024. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.

Merinoparken

Byggherre: Bonava

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum:  381 millioner

Størrelse:  23.690 m2

Planlagt byggetid: 2022–2024

Les mer

LAB bygger Mesterkokkens hotelldrøm

Verdensmesteren i kokkekunst fra 2015 har sammen med familien bestemt seg for å satse stort på hjemstedet Bekkjarvik.

I mai/juni 2023 skal det nye hotellet i Austevoll stå klart. Kjelleren er støpt på tomten der det gamle sykehjemmet en gang lå, bare et par minutters gange fra Bekkjarvik Gjestgiveri, som familien Johannessen driver i dag.

Det nye hotellet får 24 rom. Til sammen vil familien Johannessen kunne innkvartere 200 gjester i Bekkjarvik.

Den øverste etasjen i hotellet, samt en takterrasse på 130 kvadrat, er viet restaurantdrift. Restauranten har fått navnet Mirabelle etter mesterkokkens datter.

Les mer

https://e24.no/naeringsliv/i/z73b2K/mesterkokk-bygger-nytt-hotell-til-125-millioner-kroner-i-bekkjarvik?referer=https%3A%2F%2Fwww.bt.no

Bekkjarvik Boutique Hotel

Byggherre: Bekkjarvik Gjestgiveri Eiendom AS

Entrepriseform: Totalentreprise

Størrelse: Ca. 1.700 m2

Planlagt byggetid: 2021–2023

Les mer

St. Paul Gymnas

Ny gymsal

LAB har våren 2021 gjennomført en samspillsfase sammen med St. Paul Gymnas og Norconsult for å planlegge det nye tilbygget til skolen som LAB skal bygge. Tilbygget vil få en idrettshall med tilhørende garderober og klasserom, og skal huse gymnasets nye idrettslinje. Parallelt med samspillsfasen har vi kalkulert prosjektet og vi hare nå signert kontrakt med byggherren, med ferdigstillelse September 2022. Det har også pågått forberedende arbeider på tomten i forbindelse med kartlegging av grunnforhold og etablering av ny BKK-trafo. Etter sommerferien vil grunnarbeider og betongarbeider starte for fullt

Byggherre: St. Paul Gymnas

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 46 MNOK eks mva

Størrelse: Ca. 2.000 m2

Planlagt byggetid: 2021–2022

Les mer

LAB Entreprenør har skrevet kontrakt med Selvaag Bolig ASA

Selvaag Bolig ASA har gjennom Sandsliåsen Utbygging AS inngått avtale med LAB Entreprenør AS om bygging av 199 leiligheter på Sandsli i Bergen.

Prosjektet Sandsli 360 er delt i 3 byggetrinn hvor første byggetrinn med 67 leiligheter er i salg med planlagt byggestart i mai.

Sandsli 360 er fordelt på til sammen seks bygg og ligger solvendt og flott til i naturskjønne omgivelser på høyden over Håvardstunvatnet i Fana bydel. Prosjektet er lokalisert nær et bybanestopp mellom Lagunen storsenter og Bergen lufthavn. I nærområdet finner du dagligvarebutikk, flere store arbeidsplasser, turstier og treningssentre.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 404 ekskl. mva.

Arbeidene starter i Q2 2021 med planlagt ferdigstillelse av siste byggetrinn i Q2 2024

 

 

Les mer

Neste side »