Knarvik Allé

Betongarbeider i Knarvik sentrum

LAB Entreprenør har signert kontrakt med Orion prosjekt i en delentreprise for betongarbeider, oppstart er desember 2023, med denne jobb befester LAB sin posisjon i Nordhordland.

 

 

Om prosjektet:

Ut mot Osterfjorden, bare minutter å gå fra Knarvik senter, bygges 93 moderne leiligheter med en beliggenhet like solrik som den er sentral. Knarvik Allé får et spennende, moderne arkitektonisk uttrykk. Sett fra et fugleperspektiv er leilighetskomplekset formet som en P. Bygget er utformet med varierende høyder for å skape best mulig solforhold og utsikt. Sammen med fasaden i tegl og kledning skapes et lunt, klassisk bypreg av en helt egen karakter. Mellom bygningene kan beboere og gjester slappe av i et inkluderende og idyllisk gårdsrom. Både her og på takterrassen kan du være sosial med naboene, eller bruke din private balkong for å nyte en mer privat atmosfære.

Knarvik Allé

Byggherre: Orion Prosjekt

Entrepriseform: Delentreprise, Betong arbeider

Kontraktsum: Ca. 59 millioner

Størrelse: Ca. 4.000 m2

Planlagt byggetid:

  • Byggetrinn 1 Desember 2023 – Oktober 2024
  • Byggetrinn 2 Oktober 2024 – Januar 2025

Les mer

Markeveien 1B omtale

Grønn Byggallianse – Månedens prosjekt

I rehabiliteringsprosjektet Markeveien 1B i Bergen har DNB Livsforsikring investert mye i de opprinnelige ressursene fremfor å bruke nye ressurser. Det har gjort at de sitter igjen med et teknologisk avansert lavenergibygg samtidig som historien til bygget er bevart og blitt en tydelig del av byggets identitet.

Denne månedens prosjekt oppfyller i høy grad Bygg21s kvalitetsprinsipper for
bærekraftige bygg og områder. Byggeier DNB Livsforsikring viser med
prosjektet også hvordan byggeiere kan ta vare på bygg som allerede står,
samtidig som de skaper et attraktivt og moderne kontorbygg.

Fant 12% mer areal ved bruk av 3D-scan
Det over 100 år gamle bygget var forsømt og uforenlig med krav i dagens
leiemarked. Bygget var uoversiktlig, sammensatt av flere bygningskropper og
var generelt lite arealeffektivt. Det fantes en del tegninger, men de var lite
detaljerte.

Ved å 3D-scanne hele bygningsmassen fikk man detaljrike og realistiske
bilder av mulighetsrommet i bygget. Overraskende nok fant man også mer
areal som kunne leies ut – faktisk hele 850 kvadratmeter mer.

– Vi startet med å åpne bygget mer opp for en enklere orientering og
tilgjengeliggjøre areal ved å flytte ventilasjonsanlegg til taket. Dette ga
nærmere 12% ekstra areal. Innvendig ble bæresystemet omgjort for å
muliggjøre mer fleksible planløsninger og bygget har gått fra å være en
labyrint av bærende vegger til å bli arealeffektivt, åpent og fleksibelt forteller
Erlend Simonsen i DNB Næringseiendom.

Ombruk og bortgjemte skatter
Ved å gjenbruke og ombruke materialer og eksisterende
bygningskomponenter har byggeier bidratt til store reduksjoner i
klimagassutslipp.

I Markeveien 1B er det benyttet fliser og benkeplater som enten har vært
rester fra andre prosjekter, feilbestillinger eller utgått sortiment. Tregulvet
består av 600 kvadratmeter oppsirkulerte kubber og kommer blant annet fra
en gammel prestebolig. Akustikkspilene i første etasje og deler av
belysningsarmaturene er fra et donorbygg. Hele 95% av møbleringen er
gjenbruk og ombruk.

– I valg av nye materialer har det vært viktig å bruke holdbare materialer,
som har vært eller kan ombrukes eller resirkuleres. Blant annet teppegulv av
resirkulerte fiskegarn, systemvegger i heltre eik og treullittplater. I tillegg til
bevisst bruk av materialer og restaurering av gamle skatter, har også de nye
lokalene fått et annet blikkfang, sier Karoline Løken Helland, interiørarkitekt i
Asplan Viak.

Fasadens særpreg og utforming er tilbakeført til utgangspunktet der blant
annet byggets originaldører, som hadde ligget bortgjemt på en låve i Sogn
siden 1985, er rehabilitert og gjeninnsatt.

– Bygget hadde svært gode opprinnelige kvaliteter. Gjemt under tapet,
maling, gulv og tepper har det dukket opp flere bortgjemte skatter. Blant
annet original terazzo, en historisk kjerrevei, murstein, puss og stukkatur.
Fargene som har befunnet seg på bygget gjennom tiden har også dannet
grunnlaget for fargepaletten forteller Simonsen.

Investering av ressurser fremfor å bruke ressurser
For byggeieren har det vært viktig å ivareta byggets historie og sjel ved å
tilbake- og videreføre de kvalitetene som har prydet bygget innvendig. Både
fra byggets opprinnelse, men også gjennom endret bruk og renovering.

– Dette er en del av den nye estetikken hvor man blir nødt til å ta vare på og
verdsette det vi allerede har. Investere i ressurser fremfor å bruke ressurser.
Vegger med lag på lag av tapeter, maling og strier står derfor igjen som en
fortelling om en annen tid og gjør oss bevisst på at vi er en liten del av
historien og at det kommer andre etter oss. Gjennom prosessen har vi
kartlagt eksisterende aktører for ombruksmaterial og inventar. Bergen hadde
på dette tidspunktet ikke etablerte aktører som omsatte brukte varer og
inventar. En av løsningene ble et fraflyttet donorbygg hvor man fikk mulighet
til å hente ut lamper og fast inventar, og bruke restmaterialer som ellers ville
endt som avfall forteller interiørarkitekt Helland.

Oppdatert bygg
Bygget er rehabilitert til et teknologisk, avansert lavenergibygg med tiltak for
energieffektivisering i form av etterisolering, utskifting av vinduer og
sensorstyrt ventilasjon.

Dette har resultert i at energimerket i bygget er løftet fra F til mørkegrønn B
som tilsvarer lavenergistandard.

– Vi har halvert energibruken fra omtrent 1 million kWh i 2013 til omtrent
470´000 kWh per kvadratmeter i 2022, sier Eivind Bengtson, prosjektleder for byggeprosjektet.

Flere leietakere ønsker bygg med sjel
– Vi ser en økende trend av leietakere som ønsker seg til sentrum og gjerne i
bygg med «sjel» og en tydelig identitet. Det ser at prosjekter som Markeveien
1B gir oss som utleier et konkurransefortrinn samtidig som vi tilegner oss
viktig kunnskap om hvordan vi kostnadseffektivt klarer å snu et brunt bygg til
et grønt, avslutter Simonsen.

Markeveien 1

Byggherre: DNB Næringseiendom

Entrepriseform: Generalentreprise

Kontraktsum:

Størrelse: Ca. 8.000 m2

Planlagt byggetid: 2021–2022

Les mer

Skal utvide Lagunen Storsenter i Bergen

LAB Entreprenør AS har inngått en totalentrepriseavtale med Lagunen DA om utvidelse av Lagunen Storsenter i Fana bydel. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 365 ekskl. mva.

Utbyggingen er utviklet gjennom en effektiv samspillsfase mellom LAB Entreprenør og Lagunen DA.

Senteret skal utvides over parkeringsplassen syd for senterets hovedinngang. Utbyggingen omfatter et parkeringsplan og fem etasjer med kontor og handel over parkeringen. Totalt nytt areal er omtrent 15 000 m2. I eksisterende senter ombygges ca. 3 200 m2 i forbindelse med utvidelsen.

Prosjektet har en utfordrende utforming med gode kvaliteter der fasadene i hovedsak er glassfasader med horisontale brede aluminiumsvinger som solskjerm. Innvendig blir det et stort atrium med blant annet grønne vegger.

Utomhus omfatter prosjektet ombygging av Laguneveien, opparbeidelse av nytt offentlig torgareal øst for nybygget, nye arealer for adkomst og arealer for uteservering langs nybyggets fasader. Bygningen planlegges med energiklasse A. Det planlegges med gjenbruk av blant annet eksisterende fasader som må demonteres i forbindelse med utvidelsen av senteret.

Arbeidene startet i 3. kvartal 2023 og er planlagt ferdigstilt i 1. kvartal 2026.

Lagunen Storsenter

Byggherre: Lagunen DA

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 365 millioner eks mva

Størrelse: Ca. 18.200 m2

Planlagt byggetid: 2023–2026

Les mer

Frekhaug Torg

Bygger kombinert bolig- og næringsbygg utenfor Bergen

LAB Entreprenør AS, har inngått avtale med Frekhaug Torg AS om bygging av et kombinert bolig- og næringsbygg i Alver kommune. Kontrakten har en verdi på ca. MNOK 103 ekskl. mva.

Prosjektet omfatter rivning/rehabilitering av eksisterende næringsbygg og oppføring av et nytt bygg på ca. 5 100 m2 fordelt på fire etasjer.

Bygget, som er plassert i sentrum av Frekhaug, vil få næringsarealer i de to nederste etasjene og 22 boliger for utleie i de to øverste. Det vektlegges bruk av miljøeffektive løsninger og gode kvaliteter på både materialer og tekniske anlegg.

Prosjektet er utviklet i godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør, og byggearbeidene starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i juli 2024.

– Vi setter stor pris på den tilliten Frekhaug Torg AS har vist oss i prosessen med utvikling av prosjektet. LAB har høye ambisjoner for prosjektet, og vi ser frem til oppdraget med ombygging/rehabilitering og tilbygg i samspill med byggherre, sier Gard Kvalheim, adm.dir. i LAB Entreprenør AS.

Frekhaug Torg

Byggherre: Frekhaug Torg AS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 103 millioner

Størrelse: Ca. 5.100 m2

Planlagt byggetid: Mars 2023–Juli 2024

Les mer

Fylkeshuset i Leikanger

Innstilt til ny kontrakt med Vestland fylkeskommune

LAB Entreprenør, er av Vestland fylkeskommune innstilt som totalentreprenør for ombygging og rehabilitering av Fylkeshuset i Leikanger.

Prosjektet omfatter ombygging og rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg på ca. 5 000 m2.

Arbeidet omfatter utvendig rehabilitering av tak og fasader, samt innvendig ombygging og rehabilitering til et nytt kontorkonsept.

I tillegg til bygningsmessig oppgradering blir det også omfattende teknisk oppgradering. Det er opsjon for å etablere et vannbårent oppvarmingssystem med sjøvannsledning, varmepumpeanlegg og et solcelleanlegg i prosjektet.

Arbeidet starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i september 2024. Avtalen er en totalentreprise med en entrepriseverdi på om lag 108 MNOK ekskl. mva.

– Vi setter stor pris på å bli innstilt til å bygge nok et fylkeshus for Vestland fylkeskommune. LAB har høye ambisjoner for prosjektet, og denne type oppdrag med ombygging og rehabilitering, samt gjenbruk er et viktig satsningsområde for selskapet. Vi gleder oss til å starte arbeidene, sier Gard Kvalheim, adm.dir. i LAB Entreprenør.

Fylkeshuset Leikanger

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 108 millioner

Størrelse: Ca. 5.000 m2

Planlagt byggetid: 2023–2024

Les mer

NGIR

Utvidelse av administrasjonsbygg

LAB Entreprenør er innstilt til utvidelse av det eksisterende administrasjonsbygget til NGIR, arbeider starter omgående.

NGIR er et renovasjonsselskap eid av kommunene Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund

NGIR Administrasjonsbygg

Byggherre: NGIR- Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjons-selskap IKS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 28 millioner

Størrelse: Ca. 1.200 m2

Planlagt byggetid: Mars 2023 – Desember 2023

Les mer

LAB rehabiliterer næringsbygg i Bergen

LAB Entreprenør, har inngått avtale med Baneveien 16 om rehabilitering av Baneveien 16 i Bergen

Baneveien 16 er et selskap eid 50/50 av EGD Property AS og LAB Eiendom. Bygget ligger i Bergen sentrum med Sparebanken Vest og Bergen Kommunes nye scenekunsthus som naboer, og med nærhet til Dokken og Nøstet. Eiendommen skal totalrehabiliteres til et næringsbygg med en inntrukket boligetasje øverst. Største leietaker vil være advokatkontoret Wikborg Rein. Det planlegges restaurantdrift i første og andre etasje.

Avtalen inkluderer ny fasade utenpå den eksisterende for å sikre bygget et så lavt energibruk som mulig. Bygget skal BREEAM sertifiseres «Very Good».

– LAB Eiendom og EGD Property har i samarbeid med LAB Entreprenør utviklet et miljømessig godt prosjekt som vil bidra positivt til byen og som vil bli et flott og attraktivt bygg for leietakere.

Baneveien 16

Byggherre: EGD Property AS og LAB Eiendom

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 190 millioner

Størrelse: Ca. 6.000 m2

Planlagt byggetid: 2022–2024

Les mer

LAB skal rehabilitere 500 hybler

LAB Entreprenør har inngått en intensjonsavtale med samspill sammen med Studentsamskipnaden på Vestlandet for ombygging og rehabilitering av rundt 500 hybler på Hatleberg studentby i Sandviken.

Prosjektet består av eksisterende bygningsmasse med totalt 4 forskjellige blokker med opprinnelig byggeår fra 1960 til 1980 tallet. Alle byggene skal bygges om og rehabiliteres for å tilfredsstille dagens krav til funksjonalitet, energikrav og krav til et komfortabelt inneklima.

Området ligger på et høydedrag og ligger like ved Norges Handelshøyskole.

  • Bevaring og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse blir mer viktig fremover for å nå fremtidens klimamål, og føyer seg godt inn i vår strategi for å nå disse målene. Vi ser frem til å samarbeide med Studentsamskipnaden om dette spennende prosjektet og skal gjøre vårt ytterste for at prosjektet blir vellykket for alle involverte, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

 

Det skal foregå en utvikling i samspill frem mot en endelig totalentreprise mot slutten av 2022 og planlagt fremdrift for prosjektet er byggestart i 2023 og ferdigstillelse i 2026.

Hatleberg Studentby

Byggherre: Studentsamskipnaden på Vestlandet

Entrepriseform: Intensjonsavtale / Totalentreprise

Planlagt byggetid: 2023–2026

Les mer

Innstilt for bygging av omsorgsboliger i Vik

LAB Entreprenør AS, er innstilt som hovedentreprenør for ombygging og rehabilitering av Vik Helse og Omsorgssenter av Vik Kommune.

Arbeidene omfatter bygningsmessige fag og skal gjennomføres som hovedentreprise. Helsetunet er lokalisert i Vikøyri i Vik Kommune, ca. 2,5 timers kjøretur fra Bergen.

Prosjektet omfatter flere ulike bygg som til sammen utgjør et samlet helse- og omsorgssenter i Vik. Planlagt oppstart er mars 2022 og ferdigstillelse mai 2026.

Byggefasen vil bestå av tre ulike byggetrinn, der ulike bygg i anlegget blir bygd/ombygd/rehabilitert i hvert trinn. Brutto samlet gulvareal på de ulike byggene som skal bygges, ombygges og rehabiliteres i prosjektet er på ca. 8 500 m2.

 

  • Dette er et viktig og spennende oppdrag for oss, og vi er svært fornøyde med at Vik kommune har valgt LAB Entreprenør til dette prosjektet, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

 

Endelig kontrakt vil bli inngått etter utløpet av 14 dagers karensperiode. Kontrakten vil ha en verdi på MNOK 181 ekskl. mva.

Omsorgsboliger i VIK

Byggherre: Vik Kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum:  181 millioner

Størrelse: Ca. 8.500 m2

Planlagt byggetid: 2022–2026

Les mer

Merinoparken

LAB Entreprenør, er innstilt av Bonava for bygging av 178 leiligheter med tilhørende parkeringsanlegg og et mindre næringslokale i Merinoparken i Breiviken nord for Bergen sentrum.

Deler av tidligere industribygg på tomten er vernet og skal bevares, mens andre deler skal rives og nybygg vil tilpasses eksisterende bygningsmasse. Totalt areal er 23.690 m2 og BRA-S er 12.905 m2.

Prosjektet består av eksisterende bygg og nybygg på til sammen 8 etasjer hvor de nederste etasjene inneholder parkeringsarealer, tekniske rom og næringslokaler. Leilighetene har størrelser på 35 – 164 m2 med gode utomhusarealer og store takterrasser.

Området er et tidligere industriområde hvor det nå pågår stor boligbygging og ligger ved Norges Handelshøyskole.

Kontrakten vil være en totalentreprise og har en verdi på MNOK 381 ekskl. mva.

–  Vi ser frem til å samarbeide med Bonava om dette spennende prosjektet og skal gjøre vårt ytterste for at prosjektet blir vellykket for alle involverte, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

Rivningsarbeider skal starte i april 2022. Bygging starter i 4. kvartal 2022 med planlagt ferdigstillelse av prosjektet i 2. halvår 2024. Det er tatt forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før igangsetting.

Merinoparken

Byggherre: Bonava

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum:  381 millioner

Størrelse:  23.690 m2

Planlagt byggetid: 2022–2024

Les mer

Neste side »