Bygger 77 leiligheter i Sandviken

LAB Entreprenør,  har inngått avtale med Gjelsten Bolig (tidligere Profier) om boligprosjektet Sjøbodene i Sandviken i Bergen. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 285 ekskl. mva.

Prosjektet består av fem punkthus ved sjøkanten i Sandviken i Bergen, med bodareal under to av dem. En eksisterende kai skal rives og erstattes av en større for å gi plass til byggene.

–    Vi er svært glade for å bli valgt til å gjennomføre nok et spennende og attraktivt boligprosjekt for Gjelsten Bolig, og vi ser frem til å ta fatt på oppgaven, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

Byggearbeidene er planlagt å starte i Q3 2024 med ferdigstillelse i Q3 2026. Oppstart av prosjektet er betinget av tilstrekkelig forhåndssalg.

Sjøbodene i Sandviken

Byggherre: Gjelsten Bolig

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 285 millioner

Størrelse: Ca. 8700 m2

Planlagt byggetid: Q3 2024 – Q3 2026

Les mer

LAB Entreprenør bygger 178 leiligheter for Nåbo i Bergen

LAB Entreprenør har inngått avtale med Sandsli Stasjon AS som er et heleid selskap av Nåbo AS (tidligere Bonava) om boligprosjektet Sandsli Stasjon på Sandli i Bergen.

Prosjektet består av et felles garasjeanlegg med 5 punkthus (S1-S5) og er delt i to byggetrinn. Byggetrinn 1 utgjør garasje, fellesteknisk infrastruktur, grunn, VA, utomhus m.m., samt Bygg S1 og Bygg S2 (94 leiligheter). Byggetrinn 2 utgjør Bygg S3, S4 og S5 (84 leiligheter)

-Vi er svært takknemlig for å bli valgt til å gjennomføre nok et spennende boligprosjekt for Nåbo, forteller administrerende direktør Gard Kvalheim.

-Vi gleder oss til å komme i gang med Sandsli Stasjon under vår nye merkevare Nåbo. Det har vært stor interesse for prosjektet og vi har tro på at vi tilbyr et boligprosjekt som vil treffe markedet godt. Vi er svært glade for å ha med oss LAB Entreprenør og har stor tillit til at de skal ivareta dette prosjektet på en utmerket måte, sier Regionsjef Therese Braseth i Nåbo.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 430 ekskl. mva. inkl. opsjoner.

Arbeidene på plassen er planlagt å starte i Q3 2024 med planlagt ferdigstillelse i Q3 2027.
Oppstart av prosjektet er avhengig av tilstrekkelig antall solgte leiligheter..

Sandsli Stasjon

Byggherre: Nåbo

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 430 millioner

Størrelse: Ca. 22.300 m2

Planlagt byggetid: Q3 2024 – Q3 2027

Les mer

Bergen Inkluderingssenter

En spydspiss for ombruk

Vi startet prosjektet i i Landsåssvingen i januar 2021, og bygget har siden den gang gått gjennom en total transformasjon. Fra en sliten lærerhøgskole til et topp moderne inkluderingssenter. Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner og det er lagt mye vekt i ombruk. Bygget ble overlevert 10. oktober 2023 til Bergen Kommune.

Les mer

Knarvik Allé

Betongarbeider i Knarvik sentrum

LAB Entreprenør har signert kontrakt med Orion prosjekt i en delentreprise for betongarbeider, oppstart er desember 2023, med denne jobb befester LAB sin posisjon i Nordhordland.

 

 

Om prosjektet:

Ut mot Osterfjorden, bare minutter å gå fra Knarvik senter, bygges 93 moderne leiligheter med en beliggenhet like solrik som den er sentral. Knarvik Allé får et spennende, moderne arkitektonisk uttrykk. Sett fra et fugleperspektiv er leilighetskomplekset formet som en P. Bygget er utformet med varierende høyder for å skape best mulig solforhold og utsikt. Sammen med fasaden i tegl og kledning skapes et lunt, klassisk bypreg av en helt egen karakter. Mellom bygningene kan beboere og gjester slappe av i et inkluderende og idyllisk gårdsrom. Både her og på takterrassen kan du være sosial med naboene, eller bruke din private balkong for å nyte en mer privat atmosfære.

Knarvik Allé

Byggherre: Orion Prosjekt

Entrepriseform: Delentreprise, Betong arbeider

Kontraktsum: Ca. 59 millioner

Størrelse: Ca. 4.000 m2

Planlagt byggetid:

  • Byggetrinn 1 Desember 2023 – Oktober 2024
  • Byggetrinn 2 Oktober 2024 – Januar 2025

Les mer

Markeveien 1B omtale

Grønn Byggallianse – Månedens prosjekt

I rehabiliteringsprosjektet Markeveien 1B i Bergen har DNB Livsforsikring investert mye i de opprinnelige ressursene fremfor å bruke nye ressurser. Det har gjort at de sitter igjen med et teknologisk avansert lavenergibygg samtidig som historien til bygget er bevart og blitt en tydelig del av byggets identitet.

Denne månedens prosjekt oppfyller i høy grad Bygg21s kvalitetsprinsipper for
bærekraftige bygg og områder. Byggeier DNB Livsforsikring viser med
prosjektet også hvordan byggeiere kan ta vare på bygg som allerede står,
samtidig som de skaper et attraktivt og moderne kontorbygg.

Fant 12% mer areal ved bruk av 3D-scan
Det over 100 år gamle bygget var forsømt og uforenlig med krav i dagens
leiemarked. Bygget var uoversiktlig, sammensatt av flere bygningskropper og
var generelt lite arealeffektivt. Det fantes en del tegninger, men de var lite
detaljerte.

Ved å 3D-scanne hele bygningsmassen fikk man detaljrike og realistiske
bilder av mulighetsrommet i bygget. Overraskende nok fant man også mer
areal som kunne leies ut – faktisk hele 850 kvadratmeter mer.

– Vi startet med å åpne bygget mer opp for en enklere orientering og
tilgjengeliggjøre areal ved å flytte ventilasjonsanlegg til taket. Dette ga
nærmere 12% ekstra areal. Innvendig ble bæresystemet omgjort for å
muliggjøre mer fleksible planløsninger og bygget har gått fra å være en
labyrint av bærende vegger til å bli arealeffektivt, åpent og fleksibelt forteller
Erlend Simonsen i DNB Næringseiendom.

Ombruk og bortgjemte skatter
Ved å gjenbruke og ombruke materialer og eksisterende
bygningskomponenter har byggeier bidratt til store reduksjoner i
klimagassutslipp.

I Markeveien 1B er det benyttet fliser og benkeplater som enten har vært
rester fra andre prosjekter, feilbestillinger eller utgått sortiment. Tregulvet
består av 600 kvadratmeter oppsirkulerte kubber og kommer blant annet fra
en gammel prestebolig. Akustikkspilene i første etasje og deler av
belysningsarmaturene er fra et donorbygg. Hele 95% av møbleringen er
gjenbruk og ombruk.

– I valg av nye materialer har det vært viktig å bruke holdbare materialer,
som har vært eller kan ombrukes eller resirkuleres. Blant annet teppegulv av
resirkulerte fiskegarn, systemvegger i heltre eik og treullittplater. I tillegg til
bevisst bruk av materialer og restaurering av gamle skatter, har også de nye
lokalene fått et annet blikkfang, sier Karoline Løken Helland, interiørarkitekt i
Asplan Viak.

Fasadens særpreg og utforming er tilbakeført til utgangspunktet der blant
annet byggets originaldører, som hadde ligget bortgjemt på en låve i Sogn
siden 1985, er rehabilitert og gjeninnsatt.

– Bygget hadde svært gode opprinnelige kvaliteter. Gjemt under tapet,
maling, gulv og tepper har det dukket opp flere bortgjemte skatter. Blant
annet original terazzo, en historisk kjerrevei, murstein, puss og stukkatur.
Fargene som har befunnet seg på bygget gjennom tiden har også dannet
grunnlaget for fargepaletten forteller Simonsen.

Investering av ressurser fremfor å bruke ressurser
For byggeieren har det vært viktig å ivareta byggets historie og sjel ved å
tilbake- og videreføre de kvalitetene som har prydet bygget innvendig. Både
fra byggets opprinnelse, men også gjennom endret bruk og renovering.

– Dette er en del av den nye estetikken hvor man blir nødt til å ta vare på og
verdsette det vi allerede har. Investere i ressurser fremfor å bruke ressurser.
Vegger med lag på lag av tapeter, maling og strier står derfor igjen som en
fortelling om en annen tid og gjør oss bevisst på at vi er en liten del av
historien og at det kommer andre etter oss. Gjennom prosessen har vi
kartlagt eksisterende aktører for ombruksmaterial og inventar. Bergen hadde
på dette tidspunktet ikke etablerte aktører som omsatte brukte varer og
inventar. En av løsningene ble et fraflyttet donorbygg hvor man fikk mulighet
til å hente ut lamper og fast inventar, og bruke restmaterialer som ellers ville
endt som avfall forteller interiørarkitekt Helland.

Oppdatert bygg
Bygget er rehabilitert til et teknologisk, avansert lavenergibygg med tiltak for
energieffektivisering i form av etterisolering, utskifting av vinduer og
sensorstyrt ventilasjon.

Dette har resultert i at energimerket i bygget er løftet fra F til mørkegrønn B
som tilsvarer lavenergistandard.

– Vi har halvert energibruken fra omtrent 1 million kWh i 2013 til omtrent
470´000 kWh per kvadratmeter i 2022, sier Eivind Bengtson, prosjektleder for byggeprosjektet.

Flere leietakere ønsker bygg med sjel
– Vi ser en økende trend av leietakere som ønsker seg til sentrum og gjerne i
bygg med «sjel» og en tydelig identitet. Det ser at prosjekter som Markeveien
1B gir oss som utleier et konkurransefortrinn samtidig som vi tilegner oss
viktig kunnskap om hvordan vi kostnadseffektivt klarer å snu et brunt bygg til
et grønt, avslutter Simonsen.

Markeveien 1

Byggherre: DNB Næringseiendom

Entrepriseform: Generalentreprise

Kontraktsum:

Størrelse: Ca. 8.000 m2

Planlagt byggetid: 2021–2022

Les mer

Skal utvide Lagunen Storsenter i Bergen

LAB Entreprenør AS har inngått en totalentrepriseavtale med Lagunen DA om utvidelse av Lagunen Storsenter i Fana bydel. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 365 ekskl. mva.

Utbyggingen er utviklet gjennom en effektiv samspillsfase mellom LAB Entreprenør og Lagunen DA.

Senteret skal utvides over parkeringsplassen syd for senterets hovedinngang. Utbyggingen omfatter et parkeringsplan og fem etasjer med kontor og handel over parkeringen. Totalt nytt areal er omtrent 15 000 m2. I eksisterende senter ombygges ca. 3 200 m2 i forbindelse med utvidelsen.

Prosjektet har en utfordrende utforming med gode kvaliteter der fasadene i hovedsak er glassfasader med horisontale brede aluminiumsvinger som solskjerm. Innvendig blir det et stort atrium med blant annet grønne vegger.

Utomhus omfatter prosjektet ombygging av Laguneveien, opparbeidelse av nytt offentlig torgareal øst for nybygget, nye arealer for adkomst og arealer for uteservering langs nybyggets fasader. Bygningen planlegges med energiklasse A. Det planlegges med gjenbruk av blant annet eksisterende fasader som må demonteres i forbindelse med utvidelsen av senteret.

Arbeidene startet i 3. kvartal 2023 og er planlagt ferdigstilt i 1. kvartal 2026.

Lagunen Storsenter

Byggherre: Lagunen DA

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 365 millioner eks mva

Størrelse: Ca. 18.200 m2

Planlagt byggetid: 2023–2026

Les mer

Frekhaug Torg

Bygger kombinert bolig- og næringsbygg utenfor Bergen

LAB Entreprenør AS, har inngått avtale med Frekhaug Torg AS om bygging av et kombinert bolig- og næringsbygg i Alver kommune. Kontrakten har en verdi på ca. MNOK 103 ekskl. mva.

Prosjektet omfatter rivning/rehabilitering av eksisterende næringsbygg og oppføring av et nytt bygg på ca. 5 100 m2 fordelt på fire etasjer.

Bygget, som er plassert i sentrum av Frekhaug, vil få næringsarealer i de to nederste etasjene og 22 boliger for utleie i de to øverste. Det vektlegges bruk av miljøeffektive løsninger og gode kvaliteter på både materialer og tekniske anlegg.

Prosjektet er utviklet i godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør, og byggearbeidene starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i juli 2024.

– Vi setter stor pris på den tilliten Frekhaug Torg AS har vist oss i prosessen med utvikling av prosjektet. LAB har høye ambisjoner for prosjektet, og vi ser frem til oppdraget med ombygging/rehabilitering og tilbygg i samspill med byggherre, sier Gard Kvalheim, adm.dir. i LAB Entreprenør AS.

Frekhaug Torg

Byggherre: Frekhaug Torg AS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 103 millioner

Størrelse: Ca. 5.100 m2

Planlagt byggetid: Mars 2023–Juli 2024

Les mer

Fylkeshuset i Leikanger

Innstilt til ny kontrakt med Vestland fylkeskommune

LAB Entreprenør, er av Vestland fylkeskommune innstilt som totalentreprenør for ombygging og rehabilitering av Fylkeshuset i Leikanger.

Prosjektet omfatter ombygging og rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg på ca. 5 000 m2.

Arbeidet omfatter utvendig rehabilitering av tak og fasader, samt innvendig ombygging og rehabilitering til et nytt kontorkonsept.

I tillegg til bygningsmessig oppgradering blir det også omfattende teknisk oppgradering. Det er opsjon for å etablere et vannbårent oppvarmingssystem med sjøvannsledning, varmepumpeanlegg og et solcelleanlegg i prosjektet.

Arbeidet starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i september 2024. Avtalen er en totalentreprise med en entrepriseverdi på om lag 108 MNOK ekskl. mva.

– Vi setter stor pris på å bli innstilt til å bygge nok et fylkeshus for Vestland fylkeskommune. LAB har høye ambisjoner for prosjektet, og denne type oppdrag med ombygging og rehabilitering, samt gjenbruk er et viktig satsningsområde for selskapet. Vi gleder oss til å starte arbeidene, sier Gard Kvalheim, adm.dir. i LAB Entreprenør.

Fylkeshuset Leikanger

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 108 millioner

Størrelse: Ca. 5.000 m2

Planlagt byggetid: 2023–2024

Les mer

NGIR

Utvidelse av administrasjonsbygg

LAB Entreprenør er innstilt til utvidelse av det eksisterende administrasjonsbygget til NGIR, arbeider starter omgående.

NGIR er et renovasjonsselskap eid av kommunene Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Solund

NGIR Administrasjonsbygg

Byggherre: NGIR- Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjons-selskap IKS

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 28 millioner

Størrelse: Ca. 1.200 m2

Planlagt byggetid: Mars 2023 – Desember 2023

Les mer

LAB rehabiliterer næringsbygg i Bergen

LAB Entreprenør, har inngått avtale med Baneveien 16 om rehabilitering av Baneveien 16 i Bergen

Baneveien 16 er et selskap eid 50/50 av EGD Property AS og LAB Eiendom. Bygget ligger i Bergen sentrum med Sparebanken Vest og Bergen Kommunes nye scenekunsthus som naboer, og med nærhet til Dokken og Nøstet. Eiendommen skal totalrehabiliteres til et næringsbygg med en inntrukket boligetasje øverst. Største leietaker vil være advokatkontoret Wikborg Rein. Det planlegges restaurantdrift i første og andre etasje.

Avtalen inkluderer ny fasade utenpå den eksisterende for å sikre bygget et så lavt energibruk som mulig. Bygget skal BREEAM sertifiseres «Very Good».

– LAB Eiendom og EGD Property har i samarbeid med LAB Entreprenør utviklet et miljømessig godt prosjekt som vil bidra positivt til byen og som vil bli et flott og attraktivt bygg for leietakere.

Baneveien 16

Byggherre: EGD Property AS og LAB Eiendom

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 190 millioner

Størrelse: Ca. 6.000 m2

Planlagt byggetid: 2022–2024

Les mer

Neste side »