St. Paul Gymnas

Ny gymsal

LAB har våren 2021 gjennomført en samspillsfase sammen med St. Paul Gymnas og Norconsult for å planlegge det nye tilbygget til skolen som LAB skal bygge. Tilbygget vil få en idrettshall med tilhørende garderober og klasserom, og skal huse gymnasets nye idrettslinje. Parallelt med samspillsfasen har vi kalkulert prosjektet og vi hare nå signert kontrakt med byggherren, med ferdigstillelse September 2022. Det har også pågått forberedende arbeider på tomten i forbindelse med kartlegging av grunnforhold og etablering av ny BKK-trafo. Etter sommerferien vil grunnarbeider og betongarbeider starte for fullt

Byggherre: St. Paul Gymnas

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 46 MNOK eks mva

Størrelse: Ca. 2.000 m2

Planlagt byggetid: 2021–2022

Les mer

LAB Entreprenør har skrevet kontrakt med Selvaag Bolig ASA

Selvaag Bolig ASA har gjennom Sandsliåsen Utbygging AS inngått avtale med LAB Entreprenør AS om bygging av 199 leiligheter på Sandsli i Bergen.

Prosjektet Sandsli 360 er delt i 3 byggetrinn hvor første byggetrinn med 67 leiligheter er i salg med planlagt byggestart i mai.

Sandsli 360 er fordelt på til sammen seks bygg og ligger solvendt og flott til i naturskjønne omgivelser på høyden over Håvardstunvatnet i Fana bydel. Prosjektet er lokalisert nær et bybanestopp mellom Lagunen storsenter og Bergen lufthavn. I nærområdet finner du dagligvarebutikk, flere store arbeidsplasser, turstier og treningssentre.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 404 ekskl. mva.

Arbeidene starter i Q2 2021 med planlagt ferdigstillelse av siste byggetrinn i Q2 2024

 

 

Les mer

Kirkens Bymisjon

Samarbeidspartner 2021

LAB ønsker å bidra til at flere får en bedre hverdag, med fornyet samarbeidsavtale er vi med på å muliggjøre Kirkens Bymisjons gode arbeid.

Les mer

LAB Entreprenør er innstilt av Entra til å bygge nytt kontorbygg i Bergen

Entra AS har til intensjon å inngå avtale med LAB Entreprenør AS, om bygging av nytt kontorbygg i Bergen på ca 12.000 m2.

Kontorbygget er lokalisert i Nygårdsgaten 91-93 sentralt i Bergen sentrum langs bybanen.

Prosjektet består av totalt 8 etasjer inkludert en teknisk kjeller. På bakkeplan er det planlagt med næringsarealer og bygget får egen kantine. Prosjektet har høye kvaliteter hvor fasader er planlagt med en kombinasjon av granitt og glass. Tomten har en fri beliggenhet mot sør og et påkostet utomhusanlegg vil danne starten på en allmenning opp på Nygårdshøyden. Bygningen planlegges BREEAM-NOR sertifisert med karakteren Excellent, energiklasse A samt passivhustandard.

 

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 230 ekskl. mva.

Arbeidene starter i Q1 2021 med planlagt ferdigstillelse i Q4 2022

Les mer

Innstilt til kontrakt av Bergen kommune

LAB Entreprenør er av Bergen kommune innstilt som entreprenør for rehabilitering og ombygging av den gamle lærerhøgskolen på Landås i Bergen.

Den eksisterende bygningsmassen på 18 300 kvadratmeter ble bygget i 1963 og utvidet i 1995. Bygget som tidligere ble benyttet som lærerhøgskole skal etter rehabilitering og ombygging bli Bergens inkluderingssenter. Kommunen har som ambisjon at senteret skal fremme inkludering og verdighet, og tilby et bredt spekter av kultur- og idrettsaktiviteter. Bygningen skal huse Byråd for kultur, mangfold og likestilling v/Etat for inkludering sin virksomhet som består av Etatskontoret, Introduksjonssenteret og undervisningsformål med voksenopplæring (nåværende Nygård skole). Det er avtalt sambruk med Etat for idrett i byggets idrettsarealer.

Arbeidene omfatter full rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Prosjektet skal utføres som passivhus og tilfredsstille krav innenfor teknisk standard til tilnærmet nullutslippsnivå-

Arbeidet starter i 1. kvartal 2021 med forventet ferdigstillelse september 2023. Avtalen er en totalentreprise med en kontraktsverdi estimert til MNOK 415 ekskl. mva.

Les mer

Bygger 55 leiligheter på Fantoft

LAB Entreprenør AS, har inngått avtale med Kråkehaugen AS om bygging av 55 leiligheter på Kråkehaugen i Bergen kommune. Kråkehaugen AS er eiet av LAB E-Invest (50%), Profier AS (35%) og Storm Eiendom AS (15%).

Boligprosjektet er lokalisert i et veletablert boligområde mellom Fantoft og Paradis i Fana bydel. Prosjektet består av totalt fire punkthus med underliggende garasjeanlegg. Det er planlagt med store leiligheter med romslige terrasser og høye kvaliteter. Tomten som grenser mot et stort friområde oppføres med et påkostet utomhusanlegg.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 185 ekskl. mva.

Arbeidene starter i Q1 2021 med planlagt ferdigstillelse i Q1 2023

Les mer

1.plass i betongfaget i fylkesmesterskapet

Gratulerer til Simon Monstad  med 1. plass i betongfaget i fylkesmesterskapet. Han skal representere Vestland Fylke i den nasjonale finalen i skule-NM. Oppgaven bestod i å utføre en tradisjonell veggforskaling med fokus på nøyaktighet, ryddighet, HMS, og med gode forberedelser. Simon er TAF-Lærling hos LAB Entreprenør.

Les mer

Hardangerbadet er nå åpnet!

Hardangerbadet er nå ferdigstilt og ble åpnet med «brask og bram» den 15.Desember 2019.

Les mer

Rammetillatelse gitt og kontrakt er signert for det nye Fylkeshuset

Nå er en ny milepæl nådd med innvilget rammetillatelse for nybygget og signert kontrakt for Totalentreprisen. Alt ligger nå til rette for en god oppstart på byggeplass!

Les mer

Det mest miljøvennlige meieriet i Europa

Med fokus på energigjenvinning og -produksjon vil den strømkrevende produksjonen til Tine Meierier fremstå som ett av Nordens mest effektive.

Les mer