Helgesen Tekniske Bygg

Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB) har siden starten for mer enn 35 år siden vært ansvarlig for mer enn 1500 byggeprosjekter innen industri, forretning og næringsbygg generelt.

Om selskapet

Selskapet tilbyr prosjektering, byggeledelse, kostnadskontroll, oppføring, rehabilitering og rådgivning.

Helgesen Tekniske Bygg AS har over 50 ansatte med høy kompetanse og lang erfaring innen totalentrepriser. Staben består av arkitekter, ingeniører, byggeledere, tømrere og montører.

Moderne industri- og forretningsbygg i totalentreprise er HTB sin spesialitet. Sammen med byggherren definerer HTB ønsker, behov og forutsetninger som skal ligge til grunn for idé, prosjektering og bygging av det aktuelle prosjektet.

Hovedprinsipper

HTBs hovedprinsipper er kompetanse, kvalitet og kostnadskontroll. Kunnskap om materialer, moderne teknologi og muligheter, forskrifter, og begrensninger er viktige forutsetninger for et vellykket byggeprosjekt.

Les mer på htb.no

lab-om-oss-2