Bergens ledende
entreprenørselskap

LAB Entreprenør er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet med stor kapasitet og høy kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekter i alle entrepriseformer.

Gjennom høy kunnskap og godt samarbeid skaper vi gode og varige løsninger for alle våre kunder. Vårt ønske er at et samarbeid med LAB skal gi en opplevelse som overgår forventningen.

Siste prosjekter fra LAB

Aktuelt

Kirkens Bymisjon

Samarbeidspartner 2021 LAB ønsker å bidra til at flere får en bedre hverdag, med fornyet samarbeidsavtale er vi med på å muliggjøre Kirkens Bymisjons gode arbeid.

LAB Entreprenør er innstilt av Entra til å bygge nytt kontorbygg i Bergen

Entra AS har til intensjon å inngå avtale med LAB Entreprenør AS, om bygging av nytt kontorbygg i Bergen på ca 12.000 m2. Kontorbygget er lokalisert i Nygårdsgaten 91-93 sentralt i Bergen sentrum langs bybanen. Prosjektet består av totalt 8 etasjer inkludert en teknisk kjeller. På bakkeplan er det planlagt med næringsarealer og bygget får ...

Innstilt til kontrakt av Bergen kommune

LAB Entreprenør er av Bergen kommune innstilt som entreprenør for rehabilitering og ombygging av den gamle lærerhøgskolen på Landås i Bergen. Den eksisterende bygningsmassen på 18 300 kvadratmeter ble bygget i 1963 og utvidet i 1995. Bygget som tidligere ble benyttet som lærerhøgskole skal etter rehabilitering og ombygging bli Bergens inkluderingssenter. Kommunen har som ambisjon ...

LAB har levert over 500 prosjekter over hele Hordaland siden 1998