Konsern

LAB-konsernet består av en rekke søster- og datterselskaper.

Helgesen Tekniske Bygg AS

Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB) har siden starten for mer enn 25 år siden vært ansvarlig for mer enn 500 byggeprosjekter innen industri, forretning og næringsbygg generelt. Selskapet omsetter for ca 500 millioner pr år.

Funda­mentering AS

Fundamentering AS (FAS) er en av de ledende fundamenteringsselskapene i Norge. FAS utfører peling, spunting, boring og forankring over hele landet for oppdragsgivere i bygge- og anleggsbransjen. Selskapet omsetter for ca 320 millioner pr år.

LAB E-Invest

LAB E-invest har som formål å forvalte og utvikle eksisterende tomter og eiendommer i LAB-konsernet.

Åsane Byggmester­forretning

Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF) har over 25 års erfaring fra byggebransjen i Hordaland. ÅBF utfører alle typer oppdrag innenfor bolig, næring og offentlige bygg og har kompetanse til å utføre oppdrag innen alle typer entrepriser. Selskapet omsetter for ca 500 millioner pr år.