Bergens ledende entreprenør­selskap

LAB Entreprenør er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet med stor kapasitet og høy kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekter i alle entrepriseformer.

En trygg arbeidsplass

LAB skal ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende og som forebygger skader og sykdom hos våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi ønsker at vår tilstedeværelse skal virke positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å minimere belastning der vi gjennomfører våre prosjekter. Dette oppnår vi gjennom en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med helse og ytre miljø.

lab-om-oss-3

Kompetanse og effektivitet

Våre byggeprosjekter er ofte komplekse med en rekke utfordringer. For å ivareta dette satser LAB på medarbeidere med både høy formell utdanning og lang relevant erfaring.

Vi har bygget opp organisasjonen slik at vi lett kan etablere gode prosjektteam sammensatt av personer med ulik alder, erfaring og sosial bakgrunn.

Like viktig som å ha dyktige og kompetente medarbeidere, er det å ha samarbeidspartnere som også besitter høy kompetanse. Derfor samarbeider vi kun med arkitekter, rådgivere og underentreprenører som verdsetter og forstår viktigheten av et tett og godt samarbeid. Sammen er vi effektive og løsningsorienterte når vi gjennomfører prosjekter for kundene våre.

I LAB er vi opptatt av god erfaringsoverføring og det legges vekt på å ha en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen.

Alle våre prosjekter gjennomføres basert på LEAN-prinsipper.

lab-om-oss-4

Samarbeid

LAB Entreprenør har som målsetting å fremstå som den mest samarbeidsvillige og løsningorienterte aktøren i bransjen. Våre aktive eiere og dyktige medarbeidere sørger gjennom tilstedeværelse og innlevelse å skape merverdi for våre kunder og samarbeidspartnere.

Lager

LAB eier et tidsriktig og moderne lager på Toppemyr i Åsane på totalt 17 mål.

lager-1

LAB har levert over 500 prosjekter over hele Hordaland siden 1998