Lærling i LAB

LAB Entreprenør satser på den norske fagarbeideren!

Vi har gjennom en årrekke erfart at egne fagarbeidere er viktig for å sikre riktig kvalitet og fremdrift i betongproduksjonen. LAB Entreprenør ønsker derfor å jobbe målrettet og systematisk for å sikre rekruttering til yrket gjennom å tilby lærlingeplasser innenfor betongfaget. Vi ser også på dette som en viktig samfunnsoppgave for hele entreprenørbransjen.

Opplæring

Vi tar inn flere lærlinger hvert år som gjennomgår et fastsatt opplæringsprogram som gir god innføring i faget og en variert praksis. Intensjonen er at lærlingene skal få mulighet til å delta i flere varierte byggeoppdrag innenfor nybygg og rehabilitering.

Det blir årlig arrangert interne lærling-samlinger hvor man gjennomgår ulike tema innenfor relaterte fagområder. Viktigheten av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er alltid tema på disse samlingene. Det blir også gjennomført egne tegningskurs og byggeplassbesøk.

Oppfølging

Alle lærlinger tegner en kontrakt med Opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk, Vestland (Byggopp) som har det faglige ansvaret for pensum i den perioden lærlingene er utplassert i LAB Entreprenør. Opplæringskontoret foretar systematisk og periodisk oppfølging av lærlingene, og sørger for at de fullfører nødvendig praksis.

Gjennom arbeidsdagen i LAB Entreprenør forholder lærlingen seg til sin fadder (instruktør) som er fagarbeider og har ansvar for oppfølging av lærlingen. Alle våre faddere har gjennomgått instruktørkurs i regi av Byggopp for å kunne skape et best mulig lærested for våre lærlinger.

Bli lærling

Ta kontakt direkte med oss eller Opplæringskontoret Byggopp

Telefon: 55 20 62 00