Lager

LAB har et tidsriktig og moderne lager på Toppemyr i Åsane. LAB leier sitt lagerområde av Toppemyr AS som er et heleid datterselskap av LAB E. Invest AS. Tomten er på totalt 17 mål.

Området

Lagerområdet består av en isolert stålhall på 600 m2 for lagerplass til maskiner, utstyr og disponibel plass for mellomlagring av utstyr for prosjektene. En isolert Rubbhall på 210 m2 for lagerplass til forskalingsdeler, combisafe deler og brakketilbehør. Et kombinasjonsbygg på 585 m2 bestående av kontor, garderober, lager og verksted.

Overbygget halltak på 420m2 hvor det lagres forskaling, materialer og diverse, samt overbygget vaskehall på 80m2 med oljeutskiller. Det asfalterte uteområdet utgjør ca. 6 mål.

lager-1

Lagerets hovedformål

  • Hovedformålet med lageret er å eie utstyr og maskiner som våre prosjekter bruker mye, og som er lønnsomt og eie selv .  Eller utstyr som er unikt og derfor økonomisk riktig å eie.
  • Lagerets kunder er alle LABs prosjekter, og det stilles strenge krav til medarbeiderne på lageret. De skal til enhver tid være løsningsorienterte og serviceinnstilte overfor sine kolleger i prosjektene. Samtidig skal de være innovative og tilby moderne og fremtidsrettet utstyr med fokus på sikkerhet ,helse og Miljø .
  • Prosjektene melder utstyrsbehov fortløpende til lageret. Lageret skal sørge for en god og effektiv utnyttelse av utstyret. Alt registreres i lagersystemet Onlet. Dette bidrar til god oversikt og utnyttelse av utstyret. I tillegg skal lageret sørge for at alt utstyr som blir utlevert er i god stand og ser presentabelt ut, samt at dette er sertifisert iht. gjeldende lover og regler.
  • Lageret har også ansvar for å drive og administrere en effektiv og lønnsom transporttjeneste for prosjektene. All bestilling av utstyr og transport til prosjektene går via lageret. Dette sikrer en god utnyttelse av både utstyr og transportkapasitet. Lageret har egen kranbil for å sikre rask og effektiv levering av utstyr og maskiner til alle prosjektene.
  • Lageret bistår også med prosjektering og planlegging av provisorisk el-anlegg, brakkerigger, oppvarming, sikring og annet utstyrsbehov. Dette gjøres i tett og godt samarbeid med prosjektene.

Lagerets kunder er alle LABs prosjekter, og det stilles strenge krav til medarbeiderne på lageret. De skal til enhver tid være løsningsorienterte og serviceinnstilte overfor sine kolleger i prosjektene. Samtidig skal de være innovative og tilby moderne og fremtidsrettet utstyr med fokus på HMS.

Prosjektene melder utstyrsbehov fortløpende til lageret. Lageret skal sørge for en god og effektiv utnyttelse av utstyret. Alt registreres i lagersystemet Onlet. Dette bidrar til god oversikt og utnyttelse av utstyret. I tillegg skal lageret sørge for at alt utstyr som blir utlevert er i god stand og ser presentabelt ut, samt at dette er sertifisert iht. gjeldende lover og regler.

Lageret har også ansvar for å drive og administrere en effektiv og lønnsom transporttjeneste for prosjektene. All bestilling av utstyr og transport til prosjektene går via lageret. Dette sikrer en god utnyttelse av både utstyr og transportkapasitet. Lageret har egen kranbil for å sikre rask og effektiv levering av utstyr og maskiner til alle prosjektene.

Lageret bistår også med prosjektering og planlegging av provisorisk el-anlegg, brakkerigger, oppvarming, sikring og annet utstyrsbehov. Dette gjøres i tett og godt samarbeid med prosjektene.

lager-2

Bemanning

Lageret er bemannet med 6 årsverk. Lagersjef har ansvar for personal, organisering, innkjøp og avtaler etc. Lagerbas har ansvar for lagerområdet, utstyr og maskiner samt inn og utleveringer. Egen kontrollør har ansvar for sertifisering av utstyr. Lagermedarbeider har ansvar for bestillinger, transport og tilbehør.