Karriere i LAB

Vi bygger det som betyr noe.

Entreprenørånd

I LAB Entreprenør har vi som mål «å gjøre det kompliserte ukomplisert». Vi fokuserer på gode løsninger i stedet for å tenke på mulige problemer. Vi er opptatt av å holde god fremdrift i alt vi foretar oss og rutinene våre er enkle og oversiktlige. Vi prøver ofte å tenke litt anerledes for å se om det finnes en tryggere og raskere «vei til mål». Vi er vant til å sette oss klare mål i løpet av vår normalt sett hektiske arbeidsdag, og vi trives med det. Vi vektlegger å gjøre ting på riktig måte, i riktig rekkefølge, til rett tid og til lavest mulig kostnad. Alt vi gjør skal være basert på riktige holdninger og god adferd. Alle ansatte er opptatt av at LAB Entreprenør skal nå sine mål, ha et best mulig omdømme samt være en god arbeidsgiver.

Prosjektorientert organisasjon

LAB Entreprenør har en organisasjon hvor gjennomføring av prosjekter utgjør kjernevirksomheten. De prosjektansvarlige har stort ansvar og myndighet, og rapporterer direkte til en bedriftsledelse som er svært prosjektorienterte. Dyktige medarbeidere med ambisjoner og arbeidsglede vil kunne utvikle seg til prosjektledere og anleggsledere over tid. Bedriften legger til rette for en slik mulig karriereutvikling for de som er interessert og motivert for dette. Bransjen er tradisjonelt sett svært arbeids­krevende, så sitt fulle potensiale når man ikke uten hardt arbeid.

Arbeidsmiljø og trivsel

Vi fleksible og hjelper hverandre. I LAB arbeider vi mot felles strategiske mål, og alle gleder seg i fellesskap når selskapet lykkes.

LAB Entreprenør har en god spredning i alder, utdannelse, erfaring og sosial bakgrunn blant de ansatte. Det er lav turnover og de ansatte viser stor lojalitet til bedriften. Det tyder på at vi har gjort gode valg.

Både arbeidsmiljøundersøkelser og det lave kortidsfraværet dokumenterer at trivselen er høy. I LAB Entreprenør kan alle snakke med alle, uavhengig hvor man befinner seg i organisasjonen. Det hersker en utpreget likhetstankegang, også med hensyn til bonusordninger og sosiale arrangementer. Alle nyter godt av konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Opplæring

I LAB Entreprenør er vi bevisst på at både praktisk og teoretisk utvikling av våre medarbeidere er den mest lønnsomme investeringen vi gjør. Vi er opptatt av at alle våre ansatte skal ha en vilje til å utvikle seg kontinuerlig, både innenfor fag og ledelse. Hovedvekten av den praktiske erfaringen og den personlige utviklingen oppnås gjennom det ansvar og de arbeidsoppgaver som hver enkelt får tildelt gjennom kompliserte og utfordrende LAB-prosjekter.

Det legges opp til intern kursing som retter seg mot grupper av medarbeidere med samme funksjon. Foreleserne er ofte hentet fra eksterne miljøer, i den grad det ikke handler om opplæring i egenutviklete systemer og rutiner. Eksterne kurs avholdes når dette er mest tjenlig. Nyansatte blir ivaretatt og lært opp på våre største byggeplasser før de etter hvert får mer ansvar og flere arbeidsoppgaver i mindre prosjekter. Det er viktig for oss at alle blir sett, og dermed får gode muligheter for egen utvikling.

Egenutviklede arbeidsverktøy

I LAB Entreprenør er det brukt mye tid og krefter på å utvikle gode og tjenlige programmer og arbeidsverktøy i forbindelse med kalkulasjoner og prosjektstyring. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med datafirmaet Infotech AS, som også er vår samarbeidpartner innenfor alt som gjelder IT. Resultatet er prosjektstyringsverktøyet«ITBASE» og programmet «Prolab» som benyttes til kalkulasjon og prosjektoppfølging. Begge programmene er «laget av entreprenører for entreprenører».

Programmene har lav brukerterskel og er svært enkle å betjene. Alt som normalt anses som unødvendig, eller lite matnyttig, er fjernet. Gode verktøy øker vår effektivitet og sikrer god prosjektgjennomførelse. Dette er også en av grunnene til at LAB har en omsetning pr. ansatt som langt overstiger gjenomsnittet hos konkurrentene.

Karriere i LAB

Vi bygger det som betyr noe.