Åsane Byggmester­forretning AS

Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF) har over 25 års erfaring fra byggebransjen i Hordaland. ÅBF utfører alle typer oppdrag innenfor bolig, næring og offentlige bygg og har kompetanse til å utføre oppdrag innen alle typer entrepriser. Selskapet omsetter for ca 500 millioner pr år.

Bygg for generasjoner i generasjoner

ÅBF har over 25 års erfaring fra byggebransjen i Hordaland. Hovedfokus er høy kvalitet på leveranser og sikkerhet for ansatte underveis.
ÅBF har en høyt kvalifisert stab som teller 130 medarbeidere. De dekker alle ledd i et byggeprosjekt – fra ingeniører/sivilingeniører og sivilarkitekt, til byggmestere og fagarbeidere. I tillegg har ÅBF kompetente medarbeidere innen økonomi, administrasjon og HMS.
Med bred og samlet kompetanse, har ÅBF kapasitet til å gjennomføre større og mindre prosjekter innenfor alle entrepriseformer. ÅBF kan ta ansvar for alle ledd i prosessen – fra kalkulasjon og prosjektering til prosjektledelse og oppføring av nøkkelferdig bygg.

aabf-2

En ledende aktør

ÅBF er i dag den klart ledende byggmesterforretningen i Bergen med en årlig omsetning på over 400 millioner kroner.

Omtrent 40 prosent av dette er arbeid som er rettet mot det private næringsliv og boligkunder. De resterende 60 prosent gjelder arbeid utført for offentlige byggherrer.

Selskapet har en fast mannskapsstyrke med egne ansatte innenfor tømrerfaget som teller ca 100 personer, de aller fleste er norske tømrere med fagbrev og lang erfaring. Funksjonærstaben teller 16 personer.

ÅBF skiller seg fra tradisjonelle byggmestre ved at de i stor grad påtar seg bygningsmessige hovedentrepriser på de fleste typer bygg, i tillegg til at de i peroder også utfører totalentrepriser på diverse boligbygg, barnehager og lignende. Referanselisten er god og lang.

ÅBF har en målsetning om kontrollert lønnsom vekst. Større behov for kapasitetsøkninger takles med midlertidig innleie av kvalifisert arbeidskraft via faste og seriøse bemanningsselskaper. ÅBF har gjentatte ganger vist evne til betydelige og hurtige kapasitetsøkninger, og er kjent for å levere sine arbeider med riktig kvalitet til rett tid.

aabf-1

Samarbeid innad i LAB-konsernet

I utgangspunktet skal ÅBF på selvstendig grunnlag gi priser til alle typer oppdragsgivere i markedet. Unntaket fra denne hovedregelen er de ganger LAB Entreprenør og ÅBF allerede i anbudsfasen inngår et felles eksklusivt samarbeid om prosjekter.

Gå til aabf.no