LAB skal rehabilitere 500 hybler

LAB Entreprenør har inngått en intensjonsavtale med samspill sammen med Studentsamskipnaden på Vestlandet for ombygging og rehabilitering av rundt 500 hybler på Hatleberg studentby i Sandviken.

Prosjektet består av eksisterende bygningsmasse med totalt 4 forskjellige blokker med opprinnelig byggeår fra 1960 til 1980 tallet. Alle byggene skal bygges om og rehabiliteres for å tilfredsstille dagens krav til funksjonalitet, energikrav og krav til et komfortabelt inneklima.

Området ligger på et høydedrag og ligger like ved Norges Handelshøyskole.

  • Bevaring og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse blir mer viktig fremover for å nå fremtidens klimamål, og føyer seg godt inn i vår strategi for å nå disse målene. Vi ser frem til å samarbeide med Studentsamskipnaden om dette spennende prosjektet og skal gjøre vårt ytterste for at prosjektet blir vellykket for alle involverte, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

 

Det skal foregå en utvikling i samspill frem mot en endelig totalentreprise mot slutten av 2022 og planlagt fremdrift for prosjektet er byggestart i 2023 og ferdigstillelse i 2026.

Hatleberg Studentby

Byggherre: Studentsamskipnaden på Vestlandet

Entrepriseform: Intensjonsavtale / Totalentreprise

Planlagt byggetid: 2023–2026