Nytt Biogassanlegg på Voss

BIR Biogassanlegg på Voss

LAB Entreprenør AS, er innstilt som totalentreprenør av BIR for bygg og infrastruktur for et nytt biogassanlegg på Voss.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 120 MNOK eks. mva.

 

Prosjektet skal bygges på Bjørkemoen på Voss og består av flere bygg, teknisk infrastruktur samt utvendige tanker som skal gi plass til prosessanlegg som leveres i egen entreprise. Biogassanlegget er planlagt å bli et sentralt element i en framtidig biopark på denne lokasjonen. Bioparken skal tilrettelegge for ulike behandlingsløsninger for bioavfall og oppsirkulere avfall der mulig. Biogassanlegget er første del i bioparken på Bjørkemoen.

 

«Vi er svært fornøyde med å bli valgt på et spennende fremtidsrettet prosjekt for BIR med mange miljøkrav, som Breeam klassifisering, fossilfri byggeplass, krav til materialbruk m.m. I tillegg til å gi plass for et spennende prosessanlegg som foredler bioavfall til biogass. Dette gir vår organisasjon nye spennende utfordringer og læringspunkter forteller administrerende direktør Gard Kvalheim»

 

Arbeidene på plassen er planlagt å starte i begynnelsen av juni 2024 med planlagt ferdigstillelse i desember 2025.

Kontrakt er avhengig av BIR styrets godkjenning. Karenstid for tildeling utløper 11.03.24

BIR Biogassanlegg Voss

Byggherre: BIR

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 120 millioner

Størrelse: Ca. 2.200 m2

Planlagt byggetid: Jun 2024 – Des 2025

Les mer