Innstilt for bygging av omsorgsboliger i Vik

LAB Entreprenør AS, er innstilt som hovedentreprenør for ombygging og rehabilitering av Vik Helse og Omsorgssenter av Vik Kommune.

Arbeidene omfatter bygningsmessige fag og skal gjennomføres som hovedentreprise. Helsetunet er lokalisert i Vikøyri i Vik Kommune, ca. 2,5 timers kjøretur fra Bergen.

Prosjektet omfatter flere ulike bygg som til sammen utgjør et samlet helse- og omsorgssenter i Vik. Planlagt oppstart er mars 2022 og ferdigstillelse mai 2026.

Byggefasen vil bestå av tre ulike byggetrinn, der ulike bygg i anlegget blir bygd/ombygd/rehabilitert i hvert trinn. Brutto samlet gulvareal på de ulike byggene som skal bygges, ombygges og rehabiliteres i prosjektet er på ca. 8 500 m2.

 

  • Dette er et viktig og spennende oppdrag for oss, og vi er svært fornøyde med at Vik kommune har valgt LAB Entreprenør til dette prosjektet, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

 

Endelig kontrakt vil bli inngått etter utløpet av 14 dagers karensperiode. Kontrakten vil ha en verdi på MNOK 181 ekskl. mva.

Omsorgsboliger i VIK

Byggherre: Vik Kommune

Entrepriseform: Hovedentreprise

Kontraktsum:  181 millioner

Størrelse: Ca. 8.500 m2

Planlagt byggetid: 2022–2026