Fylkeshuset i Leikanger

Innstilt til ny kontrakt med Vestland fylkeskommune

LAB Entreprenør, er av Vestland fylkeskommune innstilt som totalentreprenør for ombygging og rehabilitering av Fylkeshuset i Leikanger.

Prosjektet omfatter ombygging og rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg på ca. 5 000 m2.

Arbeidet omfatter utvendig rehabilitering av tak og fasader, samt innvendig ombygging og rehabilitering til et nytt kontorkonsept.

I tillegg til bygningsmessig oppgradering blir det også omfattende teknisk oppgradering. Det er opsjon for å etablere et vannbårent oppvarmingssystem med sjøvannsledning, varmepumpeanlegg og et solcelleanlegg i prosjektet.

Arbeidet starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i september 2024. Avtalen er en totalentreprise med en entrepriseverdi på om lag 108 MNOK ekskl. mva.

– Vi setter stor pris på å bli innstilt til å bygge nok et fylkeshus for Vestland fylkeskommune. LAB har høye ambisjoner for prosjektet, og denne type oppdrag med ombygging og rehabilitering, samt gjenbruk er et viktig satsningsområde for selskapet. Vi gleder oss til å starte arbeidene, sier Gard Kvalheim, adm.dir. i LAB Entreprenør.

Fylkeshuset Leikanger

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 108 millioner

Størrelse: Ca. 5.000 m2

Planlagt byggetid: 2023–2024