Rammetillatelse gitt og kontrakt er signert for det nye Fylkeshuset

Nå er en ny milepæl nådd med innvilget rammetillatelse for nybygget og signert kontrakt for Totalentreprisen. Alt ligger nå til rette for en god oppstart på byggeplass!

Det var totalt fem tilbydere som konkurrerte om oppdraget. Slike konkurranser er meget krevende å gjennomføre og det legges ned et betydelig arbeid på mangfoldige tusen timer der kun en brøkdel blir kompensert for de som ikke blir innstilt. Desto større er gleden av å stikke av med seieren!

Kontrakten med Hordaland fylkeskommune er delt i to faser. En samhandlingsfase der brukerprosesser er sentralt sammen med utvikling av skisseprosjektet til et omforent forprosjekt medio oktober. Kontraktsummen er på ca. 737 millioner kroner der endringer i prosjektet i samhandlingsfasen vil ende i en justert kontraktsum. LAB har skrevet kontrakt med Hordaland Fylkeskommune for samhandlingsfasen/forprosjektfasen. Medio desember vil en totalentreprisekontrakt være på plass. Rivning av eksisterende bygg, «NKP-gården», har planlagt oppstart ca. februar neste år.

Hordaland fylkeskommune har tilbakemeldt at LAB har den arkitektonisk beste løsningen både utvendig og innvendig på bakgrunn av konkurransegrunnlaget. I tilbakemeldingen skriver de også at vinnerbidraget «Penrosetrappen» er klart best for å synligjøre demokratiet og fylkeskommunens aktiviteter for innbyggerne.

Rådgivergruppen som LAB samarbeidet med er NSW arkitektur, HUS arkitekter, arkitektgruppen Cubus, IARK (interiørarkitektur) og Sweco (rådgivende ingeniører). Om noen skulle bli forvirret her så er det altså et samarbeid mellom fire arkitektkontorer som for sikkerhets skyld er lokalisert i tre forskjellige byer. Sammen utgjør de en meget sterk faglig arkitektgruppe med gode ressurser i gjennomføringen av prosjektet.

Juryrapporten utarbeidet av Hordaland fylkeskommune legger vekt på at prosjektet representerer et spennende og fremtidsrettet offentlig bygg. I første etasje er bygget åpnet og transparent mot byen med store glassflater som inviterer og stimulerer til aktivitet i alle retninger.

Et sentralt element er fylkestingssalen som er løftet opp og formelig svever mellom to tårn der de omkringliggende byområdene har direkte innsyn til salen. «Penrosetrappen» midt i bygget, tett på fylkestingssalen, binder sammen offentligheten med den demokratiske aktiviteten. Trappen er gjort bred for også å fungere som en samlingsplass for korte, uformelle møter. Trappen blir godt synlig fra gatene på begge sider av bygget.

LAB vant konkurransen med dette forslaget.

Kun ytterveggen i kjelleren skal stå igjen etter rivning. LAB har en løsning med å fryse ned grunnen rundt bygget for å hindre vanninntrengning når vi fundamenterer til fjell med stålkjernepeler. Det er dessverre ikke mulig å benytte eksisterende fundamentering. Råbygget består av en avstivende trapp- og heiskjerne i hvert av tårnene. Disse sjaktene er tenkt støpt med glideforskaling 24/7 utført av en egen underleverandør. Bæresystemet er for øvrig prefabrikkert betong. Bæresystemet for fylkestingssalen er gitterdragere i limtre. Fasaden er oppdelt horisontalt og vertikalt med tette parti og glass. Fasaden får vertikale spiler i natureloksert aluminium og tre. På taket vil det leveres solcellepaneler, og bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent. Samtidig skal bygget oppnå kravet om 20 % reduksjon i klimagassutslipp og klassifiseres som passivhus. Mellom byggene er det også planlagt takhager med blant annet en gjennomtenkt beplanting av trær.

Tomten er trang og svært synlig langs en av hovedinnfartsårene til sentrum. Rivning og bygging vil stille strenge HMS-krav til oss i gjennomføringsfasen. Bybanen svinger seg rundt hushjørnet og det er mange myke trafikanter som ferdes i området. Det er med andre ord mye å ta hensyn til i omgivelsene rundt, og mange vil følge med på byggeprosessen. Det betyr ikke at LAB skal arbeide annerledes enn tidligere, men vi skal ha ekstra oppmerksomhet på god planlegging, risikovurderinger og HMS i og med at tomten er lokalisert slik den er.

Det nye fylkeshuset har et samlet bruksareal helt opp mot det tillatte i reguleringsplanen på 27.000 kvadratmeter. Bygget har økt noe i areal, og for å finansiere prosjektet vil deler av bygget leies ut.