Vik Helse og Omsorgssenter

Helsetunet

Arbeidene omfatter bygningsmessige fag og skal gjennomføres som hovedentreprise. Helsetunet er lokalisert ca. 2,5 timers kjøretur fra Bergen. Prosjektet omfatter flere ulike bygg som til sammen utgjør et samlet helse- og omsorgssenter i Vik. Byggefasen vil bestå av tre ulike byggetrinn, der ulike bygg i anlegget blir bygd/ombygd/rehabilitert i hvert trinn.

Oppdragsgiver:

Vik Kommune

Kontraktstype:

Hovedentreprise

Bygget:

Mars 2022 - Mai 2026

Lokalisasjon:

Vikøyri i Vik Kommune

Omfang:
Areal:

8 500m2

Lenke til prosjekt