Tine Meierier

TINE sitt nye meieri på Flesland blir Nordens mest effektive, fremtidsrettede og lønnsomme anlegg for produksjon av melk, juice og fløte, samt klargjøring for distribusjon til kunder i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Det nye TINE meieriet vil ha de mest moderne og energieffektive løsninger basert på fornybar energi. Meieriet kobles til fjernvarmenettet på Flesland og vil få 6 000 kvm solceller på tak for egenproduksjon av strøm. På tomta skal det bygges egen fyllestasjon for biodrivstoff til lastebilene, samt opplegg for lading av elektriske privatbiler. Direkte distribusjon av melk og andre ferske meieriprodukter er den korteste veien mellom meieri og forbruker. Det er den beste og mest fremtidsrettede løsningen, både for forbrukerne og for miljøet. Derfor er det nye anlegget på 18.000 kvm bygd for både produksjon, lagerhold og direkte distribusjon. Det nye meieriet skal distribuere meieriprodukter direkte til butikker, skoler og barnehager i Hordaland og store deler av Sogn og Fjordane.

Oppdragsgiver:

Tine SA

Kontraktstype:

Totalentreprise (Anbud)

Bygget:

september 2017 - juli 2019

Lokalisasjon:

Bergen

Omfang:

Nybygg av nytt meierianlegg

Areal:

18 000 kvm

Lenke til prosjekt