St. Paul Gymnas

Ny gymsal

For den nye idrettslinjen til St.Paul Gymnas skal det bygges en ny gymsal, arbeidet innbefatter noe rivning av eksiterende deler av energisentral, flytting av trafo for BKK, deretter et nytt bygg, som henges sammen med eksisterende bygg.

Oppdragsgiver:

St. Paul Gymnas

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

2021-2022

Lokalisasjon:

Nygårdsgaten

Omfang:

Nybygg

Areal:

2 000 m2

Lenke til prosjekt