Slettebakken Menighets Eldresenter

Rehabilitering av Slettebakken Menighets Eldresenter omfatter full fornying av beboerrom og supplerende arealer over fire etasjer.

Bygget skal også utvides med til sammen fire nye tilbygg. På utsiden skal hagen få en solid oppgradering og ny turvei skal bygges. Det ferdige bygget skal romme 45 sykehjemsplasser og flere av rommene skal tilrettelegges for demente pasienter. I tillegg til beboerrommene skal det bygges nytt garderobeanlegg, ny heis, nytt ventilasjonsrom på tak, nytt inngangsparti og en solid oppgradering av fellesarealene. Byggherren ønsker å installere den nyeste teknologien for velferdsteknologi på bygget. Det vil si at alle hjelpemidler som både beboere og ansatte skal bruke blir basert på trådløse hjelpemidler.

Oppdragsgiver:

Slettebakken Menighets Eldresenter

Kontraktstype:

Totalentreprise (Anbud)

Bygget:

juni 2017 - juni 2018

Lokalisasjon:

Bergen

Omfang:

Rehabilitering av eldresenter

Areal:

4 000 kvm

Lenke til prosjekt