Sjømennenes Hus

I forbindelse med ønske om utvidelse av Scandic Hotell Neptun ble de gamle kontorlokalene i nabobygget, Sjømennenes Hus, ombygget til nye hotellrom.

Like før jul i 2013 ble LAB kontaktet av eier av Scandic Hotell Neptun i forbindelse med at de hadde kjøpt Sjømennenes Hus og ønsket å bygge dette om til hotellvirksomhet og knytte det sammen med Neptun. Det aktuelle bygget ligger i Østre Muralmenning og har tidligere vært brukt som kontorlokale. Sjømennenes Hus bygges om til totalt 70 nye hotellrom, samt 3 suiter og en leilighet.

Oppdragsgiver:

Bergen Hotell Gruppen AS

Kontraktstype:

Totalentreprise (Samspill)

Bygget:

mars 2014 - november 2014

Lokalisasjon:

Bergen

Omfang:

Ombygging til hotellrom

Areal:

2 800 kvm

Lenke til prosjekt