Sengebygg Sør

Sengebygget på ca. 10.000 m2 er lokalisert på tomten mellom Sentralblokken, Konrad Birkhaugs Hus og Ibsensgate. Dette nybygget tjener i første omgang som nye lokaler for dagens barneklinikken som skal rives.

Sengebygget skiller seg ut blant de andre helsebyggene på Haukeland. Utvendig vil det få en ganske stram form med en bredere midtfløy og noe smalere nord- og sørfløy. Byggets yttervegger og tretak blir kledd med Kebony som vil gi bygget et mykere uttrykk enn de øvrige betongbyggene på Haukeland Universitetssykehus. Tretakene på nord- og sørfløyen får møner som går diagonalt over taket fra hjørne til hjørne. På midtbygget vil det bli anlagt en takterrasse til bruk for pasienter og pårørende. Rundt bygget vil det bli anlagt et park og hage anlegg med muligheter for lek.

Oppdragsgiver:

Helse Bergen

Kontraktstype:

Totalentreprise (Anbud)

Bygget:

mai 2014 - januar 2016

Lokalisasjon:

Bergen

Omfang:

Nybygg sengebygg

Areal:

10 000 kvm

Lenke til prosjekt