Sengebygg Haraldsplass

Det nye sengebygget på Haraldsplass er fordelt over 7 etasjer og lokalisert på den tidligere parkeringsplassen utenfor Haraldsplass sykehus.

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom sin driftsavtale med Helse Vest RHF som er deres eneste kunde. Planleggingen av det nye sykehuset har pågått helt siden 2004 og er et ledd i Helse Vest RHF sin strategi for hele helseregionen «Helse 2020». Sengebygget er utformet gjennom en omfattende prosess, hvor over 90 medarbeidere har vært direkte involvert i utformingen. Dette med håp om å optimalisere bruken etter ferdigstillelse.

Oppdragsgiver:

Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Kontraktstype:

Totalentreprise (Anbud)

Bygget:

juni 2016 - august 2018

Lokalisasjon:

Bergen

Omfang:

Nybygg sengebygg

Areal:

14 000 kvm

Lenke til prosjekt