Sandslikollen

Like ved Statoils gamle hovedkontor i Bergen bygges 137 nye og moderne leiligheter for Profier. Boligene fordeles på fem bygg som knyttes sammen av et underjordisk parkeringsanlegg. Byggeprosessen foregår i to byggetrinn.

I hjertet av Sandsli reises fem leilighetsbygg på fire til åtte etasjer over et underjordisk parkeringsanlegg med moderne multipark-løsninger. Sandslikollen er et boligprosjekt som imøtekommer den moderne livsstil med umiddelbar nærhet til bybanen, turområder, barnehage/skole og butikker for dagligdagse innkjøp. Prosjektet er inndelt i to byggetrinn hvor byggetrinn en består av tre bygg, og byggetrinn to de resterende to byggene. Sandslikollen bærer preg av stedstilpasset arkitektur som omkranses av et påkostet utomhusanlegg i begge byggetrinn.

Oppdragsgiver:

Profier

Kontraktstype:

Totalentreprise (Anbud)

Bygget:

mai 2019 - november 2021

Lokalisasjon:

Bergen

Omfang:

Nybygg med 137 leiligheter

Areal:

Lenke til prosjekt