Os Sjøfront

Os Sjøfront består av 40 leiligheter fordelt på tre bygg i dette 2. byggetrinnet. Leilighetene ligger utmerket plassert i vannkanten nær Os sentrum.

Bygget er med bæresystem av plasstøpt betong i vegger, dekker, balkonger og sjakter. Klimavegger med bindingsverk, isolasjon og utlektet miljøvennlig trekledning. Prosjektet benytter vannbåren varme fra energisentralen i byggetrinn 1 som er basert på varmepumpe fra sjøvannsledning.

Oppdragsgiver:

OBOS/Profier

Kontraktstype:

Totalentreprise (Samspill)

Bygget:

oktober 2014 - februar 2016

Lokalisasjon:

Os

Omfang:

Leilighetsbygg med 40 leiligheter

Areal:

3 500 kvm

Lenke til prosjekt