Nye Ulriksbanen

Bergen’s tak

Ombygging og oppgradering av Ulriksbanen er i full gang. Master er på plass og tau er spent opp mellom stasjonene. Første gondol kommer på i midten av juni. Det gjenstår fremdeles en del arbeider på selve stasjonene, de vil gå igjennom ferien og ut august, utomhus ferdigstilles etter planen mot utgangen av september. Utvidelse av restaurant pågår parallelt og har en forventet åpning samtidig som selve banen. Også her vil det foregå arbeider i ferien.

Oppdragsgiver:

Ulriksbanen 643

Kontraktstype:

Delt enteprise/ åpen bok

Bygget:

Juli 2020 – september 2021

Lokalisasjon:

Ulriken, Bergen

Omfang:

Ombygging av øvre og nedre stasjon, mastefundamenter og utvidelse restaurant

Areal:

Lenke til prosjekt