Landåsveien 33

Bofellesskap for utviklingshemmende

Entreprisen er en totalentreprise og omhandler nødvendig tilleggsriving/rensk, ny infrastruktur og tilkoblinger til/fra bygget, oppbygging og rehabilitering av bygningen som helhet med nye tekniske anlegg, nytt utomhusanlegg med hage. Vinduer skal restaureres. Byggets fasader er vernet. Innvendige trapper har også verneverdi og skal restaureres. Bygget skal tilfredsstille gode miljøambisjoner så langt det lar seg gjøre med tanke på vernekravene. Landåsveien 33 (tidligere del av Landås skole) står tomt i dag, og er helt ribbet ned innvendig. Formålet som er et bofelleskap for 6 høyt fungerende utviklingshemmede samt 3 multifunksjonshemmede i tillegg til lokaler for ansatte.

Oppdragsgiver:

Bergen Kommune

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

Nov 2021- Mars 23

Lokalisasjon:

Landås

Omfang:

Rehabilitering

Areal:

1700

Lenke til prosjekt