Lagunen Storsenter 2

Utvidelse Lagunen Storsenter

Senteret skal utvides over parkeringsplassen syd for senterets hovedinngang. Utbyggingen omfatter et parkeringsplan og fem etasjer med kontor og handel over parkeringen. Totalt nytt areal er omtrent 15 000 m2. I eksisterende senter ombygges ca. 3 200 m2 i forbindelse med utvidelsen. Prosjektet har en utfordrende utforming med gode kvaliteter der fasadene i hovedsak er glassfasader med horisontale brede aluminiumsvinger som solskjerm. Innvendig blir det et stort atrium med blant annet grønne vegger. Utomhus omfatter prosjektet ombygging av Laguneveien, opparbeidelse av nytt offentlig torgareal øst for nybygget, nye arealer for adkomst og arealer for uteservering langs nybyggets fasader. Bygningen planlegges med energiklasse A. Det planlegges med gjenbruk av blant annet eksisterende fasader som må demonteres i forbindelse med utvidelsen av senteret.

Oppdragsgiver:

Lagunen DA

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

Q3 2023 - Q1 2026

Lokalisasjon:

Fana, Bergen

Omfang:

Nybygg / Rehabilitering

Areal:

15 000m² + 3 200m²

Lenke til prosjekt