Hotel Augustin

Fra hotellrom til leilighets hotell

Prosjektet består av rehabilitering og ombygning av eksisterende hotell med 142 rom til leilighetshotell med 104 rom og revitalisering av lokalene på bakkeplan for ny eier og ny leietager. Vi er svært takknemlig for å bli valgt til å gjennomføre et spennende prosjekt i Bergen sentrum for Req Fund. Dette er med på å utvikle vår kompetanse videre med å verne og revitalisere bygningene i byen vår.

Oppdragsgiver:

REQ FUND AS

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

23 - Q1 25

Lokalisasjon:

Bergen Sentrum

Omfang:

Rehabilitering og ombygging

Areal:

4 500 m²

Lenke til prosjekt