Holen skole

Prosjektet omfatter barne- og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområder. Dagens to skolebygg erstattes av en samlet og tilgjengelig skole med gode forbindelser mellom ute- og inneområdene.

Holen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med bygningsmasse fra 1950-tallet. Det er utfordrende tomteforhold med stor høydeforskjell mellom byggene, som opprinnelig var to separate skoler og er atskilt av en privat vei. Barne- og ungdomstrinnet ved Holen skole ble slått sammen i 2009 og har bl.a. felles administrasjon. Elevtallet i dag er ca. 180 ved barnetrinnet og ca. 300 ved ungdomstrinnet. Den nye skolen skal bli en kombinertskole med kapasitet på 650 elever. Barnetrinnet skal romme 250 elever og ungdomstrinnet 400 elever. Prosjektet har høye miljøambisjoner. Nye Holen skole skal blant annet bygges som et nesten-nullenergibygg (nNEB), sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, og gjennomføres som fossilfri byggeplass.

Oppdragsgiver:

Bergen kommune

Kontraktstype:

Totalentreprise (Pris- og designkonkurranse)

Bygget:

mars 2019 - mai 2021

Lokalisasjon:
Omfang:

Rehabilitering og nybygg av barne- og ungdomskole

Areal:

10 000 kvm

Lenke til prosjekt