Hardangerbadet

Hardangerbadet er et kombinasjonsanlegg med trenings- og terapibasseng, privatdrevet familie- og opplevelsesbasseng, legekontor, tannlegekontor og andre helserelaterte aktiviteter. Bygget vil også få apotek og visningssenter for sjømatproduksjon. Hardangerbadet bygges av LAB Entreprenør, som har utviklet konseptet sammen med byggherrene.

Hardangerbadet bygges Øystese, i tilknytning til Hardangerfjord Hotel. Målsettingen er å etablere et anlegg hvor folk flest kan finne aktiviteter som gjør dem godt, som bedrer deres trivsel og helse, og der helsetjenester kan tilbys på nye måter og med nye arbeidsmetoder. Bygget inneholder i plan 1 et 25 meters konkurransebasseng, et lek- og familiebasseng og et terapibasseng med hev- og senkbunn. I samme etasje ligger også treningssenter, café, apotek og et visningssenter for laks og sjømat. Andre etasje fylles av helsetilbud som fysioterapi, lege, tannlege og helsestasjon, mens Helse i Hardanger fyller tredje etasje. Bygget har kompliserte konstruksjoner i og med at byggingen skjer i fjæresteinene, en drøy meter under Hardangerfjordens middelvannstand. Dette medfører utfordringer med vanninntrenging i byggegropen og det må derfor spuntes rundt tomten samt monteres et stort antall pumper for å holde vannstanden på rett nivå. Flere sikkerhetstiltak, som vannstandalarm og dublerte strømløsninger ved hjelp av dieselaggregater installeres for å holde kontroll på vannet. Dette for å trygge arbeidstakere i byggegropen og konstruksjonene.

Oppdragsgiver:

Kvammabadet KF og Hardangerbadet Eigedom AS

Kontraktstype:

Totalentreprise (Samspill)

Bygget:

juni 2018 - desember 2019

Lokalisasjon:

Øystese

Omfang:

Nybygg badeanlegg og næringsareal

Areal:

6 637 kvm

Lenke til prosjekt