Håkonsgaten 27

Håkongården

Beliggende midt i Bergen sentrum, bygget består av 43 apartments og var tidligere et hotell. Nå skal det bygges om til kontorer, som omfatter forsterkning av rå bygg og omfattende rehabilitering av bærings system. Tak skal løftes, nye tekniske installasjoner, og rehabilitering av fasader, blir dette et nytt og moderne lokale for fremtiden. En trang og komplisert plass, med restaurant i full drift i kjeller, med trange gater er det mange hensyn som må ivaretas.

Oppdragsgiver:

Axer Eiendom AS

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

Mars 2023 - Februar 2024

Lokalisasjon:

Sentrum, Bergen

Omfang:

Rehabilitering og ombygging

Areal:

1 550 m²

Lenke til prosjekt