Fylkeshuset

Prosjektet innebærer å rive eksisterende bygning og oppføre LAB sitt vinnende forslag fra pris- og designkonkurransen, "Penrosetrappen".

I første etasje er bygget åpnet og transparent mot byen med store glassflater som inviterer og stimulerer til aktivitet i alle retninger. Et sentralt element er fylkestingssalen som er løftet opp og formelig svever mellom to tårn der de omkringliggende byområdene har direkte innsyn til salen. «Penrosetrappen» midt i bygget, tett på fylkestingssalen, binder sammen offentligheten med den demokratiske aktiviteten. Trappen er gjort bred for også å fungere som en samlingsplass for korte, uformelle møter. Trappen blir godt synlig fra gatene på begge sider av bygget. Kun ytterveggen i kjelleren skal stå igjen etter rivning. LAB har en løsning med å fryse ned grunnen rundt bygget for å hindre vanninntrengning når vi fundamenterer til fjell med stålkjernepeler. Det er dessverre ikke mulig å benytte eksisterende fundamentering. Råbygget består av en avstivende trapp- og heiskjerne i hvert av tårnene. Disse sjaktene er tenkt støpt med glideforskaling 24/7 utført av en egen underleverandør. Bæresystemet er for øvrig prefabrikkert betong. Bæresystemet for fylkestingssalen er gitterdragere i limtre. Fasaden er oppdelt horisontalt og vertikalt med tette parti og glass. Fasaden får vertikale spiler i natureloksert aluminium og tre. På taket vil det leveres solcellepaneler, og bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent. Samtidig skal bygget oppnå kravet om 20 % reduksjon i klimagassutslipp og klassifiseres som passivhus. Mellom byggene er det også planlagt takhager med blant annet en gjennomtenkt beplanting av trær.

Oppdragsgiver:

Vestland fylkeskommune

Kontraktstype:

Totalentreprise (Pris- og designkonkurranse)

Bygget:

mai 2019 - oktober 2022

Lokalisasjon:

Bergen

Omfang:

Riving og nybygg av høyhus

Areal:

27 000 kvm

Lenke til prosjekt