Fylkeshuset i Leikanger

Rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg

Totalentreprise for ombygging og rehabilitering av Fylkeshuset i Leikanger. Prosjektet omfatter ombygging og rehabilitering av eksisterende administrasjonsbygg på ca. 5 000 m2. Arbeidet er utvendig rehabilitering av tak og fasader, samt innvendig ombygging og rehabilitering til et nytt kontorkonsept. I tillegg til bygningsmessig oppgradering blir det også omfattende teknisk oppgradering. Det er opsjon for å etablere et vannbårent oppvarmingssystem med sjøvannsledning, varmepumpeanlegg og et solcelleanlegg i prosjektet. Arbeidet starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i september 2024.

Oppdragsgiver:

Vestland Fylkeskommune

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

2023-2024

Lokalisasjon:

Leikanger

Omfang:

Rehabilitering

Areal:

5.000 m2

Lenke til prosjekt