Fugledalen Terrasse

26 leiligheter

Fugledalen Terrasse er et boligbygg på Osterøy i naturskjønne omgivelser med utsikt over Lonevåg sentrum. Bygget består av 26 leiligheter og garasje i kjeller med 2 parkeringsplasser pr. leilighet. Prosjektet ligger i et nyere boligfelt i Lonevåg nær barnehage og skoler. LAB er totalentreprenør på grunn- og betongarbeidene.

Oppdragsgiver:

HTB – Helgesen Tekniske Bygg

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

Mars 2022 – Des 2022

Lokalisasjon:

Osterøy

Omfang:
Areal:

Lenke til prosjekt