Frekhaug Torg

Bygger kombinert bolig- og næringsbygg utenfor Bergen

LAB Entreprenør AS, har inngått avtale med Frekhaug Torg AS om bygging av et kombinert bolig- og næringsbygg i Alver kommune. Prosjektet omfatter rivning/rehabilitering av eksisterende næringsbygg og oppføring av et nytt bygg på ca. 5 100 m2 fordelt på fire etasjer. Bygget, som er plassert i sentrum av Frekhaug, vil få næringsarealer i de to nederste etasjene og 22 boliger for utleie i de to øverste. Det vektlegges bruk av miljøeffektive løsninger og gode kvaliteter på både materialer og tekniske anlegg. Prosjektet er utviklet i godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør, og byggearbeidene starter i mars 2023 med forventet ferdigstillelse i juli 2024

Oppdragsgiver:

Frekhaug Torg AS

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

Mars 2023 - Juli 2024

Lokalisasjon:

Frekhaug

Omfang:

Rehabilitering / Nybygg

Areal:

5.100 m2

Lenke til prosjekt