Nygårdsgaten 91-93

Nytt kontorbygg på vel 12.000 m2

Nytt kontorbygg for Entra i Nygårdsgaten 91-93, bygget består av teknisk kjeller, næringsarealer og garderober i 1 etg, kantine, møtesenter og kontorer i 2 etg og kontorer fra 3-7 etg. Bygget skal gjennomføres og sertifiseres iht Breeam Excellent.

Oppdragsgiver:

Entra

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

Mars 21- desember 22

Lokalisasjon:

Nygårdsgaten

Omfang:

Nybygg

Areal:

12 000 m2

Lenke til prosjekt