BTC Archer

Bygget på egen tomt på Midtun Leir er et kombinert kontor og verkstedbygg for utleie til BTC Archer.

Før selve byggearbeidene kunne starte krevdes en omfattende rive og sprengningsjobb, før bygget kunne oppføres i stål og med dekkeskille i betongelementer samt isolerte stålfasader.

Oppdragsgiver:

Midtun Leir AS

Kontraktstype:

Totalentreprise (Samspill)

Bygget:

august 2014 - august 2015

Lokalisasjon:

Bergen

Omfang:

Kontorbygg, verksted og lager

Areal:

3 000 kvm

Lenke til prosjekt