Baneveien 16

Baneveien 16 rehabiliterings prosjekt

Baneveien 16 er et selskap eid 50/50 av EGD Property AS og LAB Eiendom. Bygget ligger i Bergen sentrum med Sparebanken Vest og Bergen Kommunes nye scenekunsthus som naboer, og med nærhet til Dokken og Nøstet. Eiendommen skal totalrehabiliteres til et næringsbygg med en inntrukket boligetasje øverst. Største leietaker vil være advokatkontoret Wikborg Rein. Det planlegges restaurantdrift i første og andre etasje. Avtalen inkluderer ny fasade utenpå den eksisterende for å sikre bygget et så lavt energibruk som mulig. Bygget skal BREEAM sertifiseres «Very Good». – LAB Eiendom og EGD Property har i samarbeid med LAB Entreprenør utviklet et miljømessig godt prosjekt som vil bidra positivt til byen og som vil bli et flott og attraktivt bygg for leietakere.

Oppdragsgiver:

EGD Property AS og LAB Eiendom

Kontraktstype:

Totalentreprise

Bygget:

Juni 2022 - Mars 2024

Lokalisasjon:

Sentrum, Bergen

Omfang:

Rehabilitering / Nybygg

Areal:

5250 m2

Lenke til prosjekt

Book tid for lossing ved byggeplass