Markeveien

Oppgradering av bygget eksternt og internt, samt innredningsarbeider for ny leietager

Gjennom to faser skal DNB Næringseiendom sitt bygg i Markeveien 1 b-c, samt Valkendorfsgate 2b oppgraderes. I den første fasen skal bygget oppgradere fasaden utvendig, areal effektivisere de ledige etasjene innvendig, og klargjøres for nye leietakere. Av teknisk skal det inn nye ventilasjonsaggregat og alt sprede nett byttes. Vann og avløp skiftes på hele bygget, og soilrør blir rørfornyet ut til offentlig nett. Det elektriske anlegget blir byttet og klargjort for nye leietagere. I fase to skal dagens tomme lokaler innredes for ny leietager på bygget. Bygget skal miljø sertifiseres til BREEAM-NOR - Very Good

Oppdragsgiver:

DNB næringseiendom

Kontraktstype:

Generalentreprise

Bygget:

August 21 - Juni 2022

Lokalisasjon:

Sentrum, Bergen

Omfang:

Rehabilitering

Areal:

8000 m2

Lenke til prosjekt