St. Paul Gymnas

Ny gymsal

LAB har våren 2021 gjennomført en samspillsfase sammen med St. Paul Gymnas og Norconsult for å planlegge det nye tilbygget til skolen som LAB skal bygge. Tilbygget vil få en idrettshall med tilhørende garderober og klasserom, og skal huse gymnasets nye idrettslinje. Parallelt med samspillsfasen har vi kalkulert prosjektet og vi hare nå signert kontrakt med byggherren, med ferdigstillelse September 2022. Det har også pågått forberedende arbeider på tomten i forbindelse med kartlegging av grunnforhold og etablering av ny BKK-trafo. Etter sommerferien vil grunnarbeider og betongarbeider starte for fullt

Byggherre: St. Paul Gymnas

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 46 MNOK eks mva

Størrelse: Ca. 2.000 m2

Planlagt byggetid: 2021–2022