LAB Entreprenør er innstilt av Entra til å bygge nytt kontorbygg i Bergen

Entra AS har til intensjon å inngå avtale med LAB Entreprenør AS, om bygging av nytt kontorbygg i Bergen på ca 12.000 m2.

Kontorbygget er lokalisert i Nygårdsgaten 91-93 sentralt i Bergen sentrum langs bybanen.

Prosjektet består av totalt 8 etasjer inkludert en teknisk kjeller. På bakkeplan er det planlagt med næringsarealer og bygget får egen kantine. Prosjektet har høye kvaliteter hvor fasader er planlagt med en kombinasjon av granitt og glass. Tomten har en fri beliggenhet mot sør og et påkostet utomhusanlegg vil danne starten på en allmenning opp på Nygårdshøyden. Bygningen planlegges BREEAM-NOR sertifisert med karakteren Excellent, energiklasse A samt passivhustandard.

 

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 230 ekskl. mva.

Arbeidene starter i Q1 2021 med planlagt ferdigstillelse i Q4 2022