Hardangerbadet er nå åpnet!

Hardangerbadet er nå ferdigstilt og ble åpnet med «brask og bram» den 15.Desember 2019.

LAB sitt engasjement startet med Hardangerbadet, der vi bidro med noen enkle kalkyler like før jul 2015.  Rundt årsskiftet 2015/16 gikk Hardangerfjord Hotel konkurs. Dette førte til en stopp i planene for Hardangerbadet, der hotellet var en stor eier.

Kjøpte hotellet

Tidlig i 2016 økte vi bemanningen på prosjektet. Flere av våre senior prosjektledere jobbet med planlegging og begynte å se på hotellet som et prosjekt som LAB kunne se seg nytte av, både som rigg i byggefasen for badet og som et potensielt prosjekt, da hotellet var planlagt med et påbygg og rehabilitering. Vi så fort at kontroll over hotelleiendommen ville forenkle byggingen av badet med hensyn til riggplass, rigg for håndverkere, byggeplassadministrasjon mv.

LAB kjøpte hotellet før påsken 2017, og satte da i gang med planlegging og prosjektering av bad og hotell. Parallelt startet aktører i Kvam å utarbeide planer for større utfylling i fjorden foran Hardangerbadet og hotellet, og å etablere et prosjekt som skulle gå parallelt med de to andre.

Arkitekter, landskapsarkitekter og Rådgivere ble engasjert og det ble igangsatt et forprosjekt,

Hotellet ble holdt åpent for ordinær drift av et eget driftsselskap til desember 2017. Deretter ble dette stengt og det ble gjort klart for byggerigg, med håp om byggestart i januar 2018.

Vi har skapt en perle i Øystese.

Finansiering

Gjennom 2017 ble det jobbet mye med de tre prosjektene, og bemanningen ble økt. Gjennom planleggingen ble vi oppmerksom på at finansieringen av den private delen av Hardangerbadet var problematisk. Utvidelse og renovering av hotellet var ikke aktuelt å starte opp før byggingen av Hardangerbadet var i gang, og utfylling i sjø var også avhengig av oppstart Hardangerbadet.  Gjennom hele 2017 ble det arbeidet med å skaffe lokal aksjekapital i Kvam. Lokalbefolkningen stilte i stor grad opp, og det ble reist ca. 48 MNOK i aksjekapital til prosjektet.

LABs eiere gikk også inn med kapital for å bidra til å realisere prosjektet.

I heradstyremøte 12. desember 2017 vedtok heradet at de skulle være med på Hardangerbadet.

Gjennom garantier, ansvarlige lån og kausjoner kom finansiering på plass rundt påske 2018.

En fornøyd trio.

To kontrakter

LAB Entreprenør inngikk to kontrakter for badet, én med Kvammabadet KF som er den kommunale delen og en med den private delen, Hardangerbadet Eigedom AS. Kontrakten ble signert 2. mai 2018.

Hardangerbadet inneholder tre treningsbasseng på 25 meter, terapibasseng med heve- og senkebunn og familiebasseng med sklier, klatrevegg og diverse andre attraksjoner. Det er også planlagt apotek, visningssenter for lakseoppdrett, flere legekontor, helsestasjon, fysioterapi og en etasje for Helse i Hardanger AS i bygget. Helse i Hardanger AS er skal bli en nasjonal aktør for pasienter som har muskel- og skjelettplager, diabetes, tungpust og lettere psykiske lidelser. Typiske brukere vil være fastleger, Helse Vest og forsikringsselskap.

Parallelt jobbet vi med utvidelse og oppgradering av Hardangerfjord Hotel som får 25 nye rom, utvidet restaurant, nytt kjøkken, ny resepsjon mm. Det utvidete hotellet vil får 113 rom når det er ferdig.

Komplisert betongarbeid

LAB Entreprenør har hatt tre prosjekt gående fra sommeren 2018 på samme område i Øystese. Vi har hatt egne folk til å utføre betongarbeidene på badet og i hotellet. Spesielt på badet har det vært kompliserte betongarbeider. Det var store krav til nøyaktighet med hensyn til målene i bassenget og de tekniske installasjoner som skulle inn i betongkonstruksjonene.

Det er utført ca 18.500 timer med egne betongarbeidere. I tillegg er det kjøpt betong lokalt fra Hardanger Betong.

Hardangerbadet

Hardangerbadet ble åpnet 15. desember 2019.

Vi har også stått for planlegging, levering og montasje av det bassengtekniske anlegget. Her er det montert og koplet renseanlegg, UV-anlegg, pumper, styring og gjenvinningsanlegg mm, som skal sørge for at det er rett temperatur, hygienekvalitet og Ph i vannet i bassengene.

Hardangerfjord Hotel

Arbeidene med oppgraderingen og utvidelsen av hotellet er kommet langt, og  Alle tillatelser er gitt. Bygget er ferdig utvendig, parkeringsplasser er asfaltert og hagen er opparbeidet. Uteplass med terrasse ble også ferdigstilt rundt Juletider. Samtidig er nå innredning, nytt storkjøkken og de 25 nye rommene ferdigstilt. Ny restaurant og resepsjon er også under oppbygging og skal være klar for teppelegging og møblering fra medio januar. De 88 eksisterende rommene er oppgradert og klare for møblering fra januar.

Det tidligere bassengarealet i hotellet er bygget om til møteromsfløy.

Det er Hardangerfjord Eiendom som eier og bygger ut Hardangerfjord Hotell. Hardangerfjord Eiendom er et selskap i LAB-konsernet. Hotellet utvides med 555 m2 i plan 1 og 855 m2 i plan 2. Totalt vil hotellet etter påbygg og oppussing ha 113 rom, fire enkeltrom, en suite, en juniorsuite og 107 dobbeltrom. Hotellet vil ha konferansekapasitet med fem møterom i 1. etasje med i størrelse fra 20 til 50 m2, og i plan 2 fra 75 til 180 m2.

Hardangerfjord Hotel AS skal stå for driften av hotellet. Selskapet er med i hotellkjeden Fjordtind Hotels, og består også av Brakanes Hotel i Ulvik og Vøringsfoss Hotel i Eidfjord. Hotellet skal åpne 1. mars 2020 og er planlagt som helårsdestinasjon.

Hotellbygget har vært rigg for våre betongarbeidere og andre aktører på prosjektet. Det har også vært etablert kontor for byggeplassadministrasjon i hotellet. En egen kokk har stått for matlaging og tilrettelegging for «hotellgjestene». Det er topp mat som serveres der inne. Det skulle bare mangle når kokken har jobbet på Michelin-restauranter. Vanligvis har det bodd ca. 30 personer på hotellet fra mandag til torsdag.

Utfylling i sjø

Dette prosjektet har gått parallelt med de to andre. Prosjektet er nå ferdigstilt og overlevert. Prosjektet har etablert et stort parkareal foran Hardangerbadet. Det er bygget gangveier med parkbelysning som er knyttet sammen med gangveier i Øystese, og det er nå mulig å gå fra broen og langs sjøen foran hotellet og badet, via kirkegården og frem til gamle Øystese sentrum. Det er fylt ut ca. 7000 m3 med stein. Det er satt opp plastringsmur mot fjorden og bygget trappetrinn ned i sjøen der det blir utvidet sandstrand.