Det mest miljøvennlige meieriet i Europa

Med fokus på energigjenvinning og -produksjon vil den strømkrevende produksjonen til Tine Meierier fremstå som ett av Nordens mest effektive.

Thor Stian Sletten, Robin Skorpen, Tommy Joranger, Tord Larsen og Andreas Bruland har lagt ned en stor innsats med å følge opp alt arbeidet som er utført den seneste tiden. Vi startet med utgraving på tomten i september 2017, og hadde tett hus på deler av bygget allerede våren 2018. Siden har det gått slag i slag, og vi
kom i gang med de tunge tekniske installasjonene allerede før sommeren i fjor.

Inne i bygget har vi hatt en del utfordringer med montering av sandwichvegger og gangbare sandwichhimlinger i produksjonsrommene. Det er et flott ferdigprodukt, men tungt å montere innvendig med tanke på plass og løfteredskaper. Robin har styrt det meste av de bygningsmessige arbeidene. Sammen med hovedansvaret for fremdriftsplanlegging har han hatt en travel jobb det siste året.

Inngangspartiet på meieriet er et flott smykke på et ellers industripreget bygg. Her har vi eikespiler på vegger og tak, og polert naturstein Alta Quartzite på gulv og i trapper. Belysningen består av pendlende lamper som gir rommet et lanternepreg. Mellom inngangspartiet og kontorblokken ligger to store møterom med utgang til en lekker terrasse. Møterommene er utsmykket med vakker heltre på gulvet og kanadisk drivved på veggene.

Vi har bygget Vestlandets største kjøleskap. I det 8 000m2 store kjølelageret er det montert 24 fancoils som skal holde temperaturen mellom to og fire grader. Aggregatet som styrer kjølelageret er veldig spesielt, og er utstyrt med med avfukter for å holde luften tørr. Varme gjenvinnes herfra og føres tilbake til systemene som varmer opp andre deler av bygget. Selve hjertet i bygget går fra en trang, men godt utnyttet full energisentral og ut gjennom hovedblodåren som går på tvers av hele bygget. Denne tekniske korridoren er over 130 meter lang og tettpakket med kjølerør under taket. Her er alle de 14 ventilasjonsaggregatene som forsyner bygget plassert.

Nærmest selvforsynt med energi

TINE har planer om at dette skal være Nordens mest effektive meieri, og et pionérbygg innen miljøområdet. Bygget er mer eller mindre selvforsynt med energi siden all overskuddsvarme fra produksjonen går tilbake til oppvarming av bygget. På utsiden er det store vanntanker som fungerer som termiske lagre. Her renner alt spillvannet innom og blir pH-justert før det slippes ut til det kommunale nettet. Det er bygget 6 000 m2 solceller på taket som skal generere en effekt på opptil én megawatt. Energiforbruket reduseres fra dagens 0,24kw, til 0,15kw pr liter produsert melk.

For å produsere melk og juice kreves store mengder strøm. Dette går til produksjonen, men også til isvannsystem, kjølt glykol og oppvarmet vann. Det er tre forskjellige «hetvanns»-kurser på bygget, med ulike formål. Det er satt inn tre trafoer i bygget, som hver leverer 3 000 ampere. Vi har montert tre 1 600 ampere strømskinner gjennom hele bygget til elkjel og prosess.

Tord, Thor Stian og Andreas har god grunn til å være stolte av prosjektet.

Milepæler

Vi har hatt over 14 dagmulktsbelagte milepæler i løpet av prosjektet. De første store milepælene var å ferdigstille store produksjonsrom for vår sideentreprenør Milkron som har ansvar for hele prosessdelen av meieriet. Videre har det vært overlevering av produksjonsrom for vår sideentreprenør Tetra Pak som har ansvar for tapperidelen av meieriet. Gjennom 2019 har vi hatt milepæler for MC og idriftsettelse av de store, komplekse tekniske anleggene.

De siste månedene før overlevering har mye av tiden gått til SAT av alle de forskjellige systemene som er bygget på meieriet. Det er mye jobb å få alt til å virke på hvert enkelt av de 14 ventilasjonsaggregatene. Det er ikke bare luft som går gjennom her, men også varmt- og kaldtvann, veldig mange pumper, automatikk på alle komponenter, og strøm og signalkabler til alt dette. Det har vært en veldig tung jobb å sy sammen alle de tekniske systemene, og vi må vel innrømme at vi undervurderte omfanget og kompleksiteten litt. Tommy har hatt en tung jobb med å få alle fag koordinert, men med hjelp av Sweco og systematisk ferdigstillelse har vi klart det også.

Utvendig har vi hatt fullt trøkk fra første spadetak. Det er gravd mange kilometer med grøfter for å få på plass infrastrukturen. Det er bygget regnbed for overvannshåndtering og lagt ned noen hundre meter med drensrenner. Vi har støpt 7 000 m2 utvendige betongplater. Inne i disse platene ligger det snøsmelterør som skal sørge for isfri oppstilling for alle lastebiler som kommer til meieriet. Det skal tines med varmt vann fra både fjernvarme og overskuddsvarme fra meieriproduksjonen inne i bygget.

Kontrollrommet

Fokus på Co2-utslipp

Vi har asfaltert over 24 000 m2 siden mars 2019, Det er gjort en flott jobb med å legge «Green Asphalt», den mest miljøvennlig typen. Det gir mindre Co2-utslipp under produksjon, og alle TINEs biler og maskiner kjører på miljødiesel HVO100. Bare på transportdelen av jobben sparer vi opptil 90 % utslipp av Co2 og Nox, sammenliknet med fossilt brensel. Rådal asfaltfabrikk ligger i kort kjøreavstand fra meieriet. Asfaltfabrikken leverer Green Asphalt med lav temperatur, og asfaltmassene kan gjenbrukes.

I løpet av byggefasen har det vært over 1 500 personer innom bygget og utført arbeid. Bare siden januar har vi produsert over 150 000 timer på meieriet.

Vi har hatt stor oppmerksomhet på HMS, da det har vært store utfordringer med samtidige arbeider med våre tyske og svenske sideentrepriser. På grunn av stor takhøyde i hele bygget og store mengder tekniske installasjoner høyt under tak, har vi vært veldig nøye med liftarbeidet. Til tross for over 450 000 produserte timeverk på dette prosjektet, har vi ikke hatt noen skader.

Store dimensjoner.

Tine Meierier

Byggherre: Tine SA

Entrepriseform: Totalentreprise

Kontraktsum: Ca. 310 millioner

Størrelse: Ca. 18.000 m2

Planlagt byggetid: 2017–2019