Fundamentering AS

Kjøp av 70% av aksjene i Fundamentering AS i Trondheim
Gjennom sitt datterselskap Fundamentering Holding AS kjøpte LAB 70% av aksjene i Fundamentering AS (FAS) av de aktive eierne den 25. juni 2013. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og de resterende 30% av aksjene beholdes av ledelsen og aktive eiere med arbeidsplass der. LAB sin målsetning om aktivt eierskap i FAS er dermed oppfylt.


En ledende aktør
FAS er i dag en av de ledende fundamenteringsselskapene i Norge i med en årlig omsetning på ca 260 millioner kroner. Selskapet utfører peling, spunting, boring og forankring over hele landet for oppdragsgivere i både byggebransjen og annleggsbransjen.


Selskapet har 74 egne ansatte hvor 12 er funksjonærer og 62 er driftspersonell utplassert på byggeplass. De fleste av arbeidsfolkene er norske med lang erfaring fra fundamenteringsbransjen. Større behov for kapasitetsøkninger takles med midlertidig innleie av kvalifisert arbeidskraft. FAS har gjentatte ganger vist evne til betydelige og hurtige kapasitetsøkninger.


Selskapet har utført en rekke krevende oppdrag siden det ble stiftet i 1998. Referanselisten er god og lang. FAS er kjent for å levere sine arbeider med riktig kvalitet til rett tid. FAS har en målsetning om kontrollert lønnsom vekst i årene som kommer. 


Samarbeid innad i LAB-konsernet
I utgangspunktet skal FAS på selvstendig grunnlag gi priser til alle typer oppdragsgivere i markedet. Unntaket fra denne hovedregelen er de ganger LAB Entreprenør og FAS allerede i anbudsfasen inngår et felles eksklusivt samarbeid om prosjekter.


Organisasjonskart
Kontaktinfo


Kontaktpersoner Fundamentering AS: 

• Daglig leder Geir-Vidar Sørheim– mobil 911 39 390, e-post geir-vidar.sorheim@fas.no
• Styreleder Gard Kvalheim– mobil 907 54 394, e-post gk@lab.no


www.fas.no